Säkerhetskritisk mjukvara

  • 6.0 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA465

Software is nowadays used to realize advanced functionality in different types of systems.
One of the main issues that industries face today is to develop advanced software-based
systems and to assure that the systems are safe to use. In this course the students will be
introduced to functional safety. The course will give an overview of selected methods for
safety assurance of critical software focusing on activities related to safety analysis, architectures,
verification and validation. After course completion the students will be well aware of
key issues and methods used for development of safety-critical software. Students will also
have acquired an ability to adopt the scientific advances within the areas. Basic knowledge
of functional safety will make the student more attractive on the global job market.

Det här är en kurs på avancerad nivå för dig som har tidigare högskolepoäng och är yrkesverksam. Den är utvecklad för att passa dig som arbetar och vill kunna kombinera studier och arbete.
Ytterligare kursinformation: http://www.promptedu.se
Läs allt om hur du ansöker här: http://www.promptedu.se/faq/
 

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 3