Design av pålitliga och feltoleranta inbyggda system

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA460

The purpose of the course is to provide participants with the fundamental principles of
dependability and fault tolerance, as well as with the main practical methods and strategies
for design of fault-tolerant embedded systems. After the course students will be able
to develop fault-tolerant sofware according to current methodologies and have knowledge
about existing fault-tolerant architectures.

Det här är en kurs på avancerad nivå för dig som har tidigare högskolepoäng och är yrkesverksam. Den är utvecklad för att passa dig som arbetar och vill kunna kombinera studier och arbete.
Ytterligare kursinformation: http://www.promptedu.se.
Läs allt om hur du ansöker här: http://www.promptedu.se/faq/


 

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 3