Text

Sakernas internet - datakommunikation och säkerhet

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod DVA257
  • Huvudområde Datavetenskap

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Till toppen