Text

Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion med C

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna/Västerås
  • Kurskod DVA244
  • Huvudområde Datavetenskap

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

Caroline Uppsäll

021-10 14 56

caroline.uppsall@mdh.se

Till toppen