Text

Datakommunikation för inbyggda system 1

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod DVA243
  • Huvudområde Datavetenskap

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor /Prodekan

Elisabeth Uhlemann

021-10 15 56

elisabeth.uhlemann@mdh.se

Till toppen