Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna/Västerås
  • Kurskod BTA130

Kursen ger grundläggande kunskaper avseende materialegenskaper hos jord, jordspänningar, jordtryck, sättningar och bärighet. I kursen studeras också laster och bärförmåga. Inslagen av grundläggande geologi finns för att ge förståelse för de geologiska materialens uppkomst och egenskaper.
Kursen innehåller:
Spänning och deformationer hos jord, sättningar, bärighet, jordtryck, stabilitetsproblem samt grundläggning. Geotekniska utredningar inklusive fältundersökningsmetoder. Nyttjande av partialkoefficientmetoden för beräkning av dimensionerande laster och bärförmåga. Geologi för byggnadsingenjören. Bildning och nyttjande av geologiska resurser samt grundvattnets förekomst.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

Patrik Nedar

021-10 13 14

patrik.nedar@mdh.se

Till toppen