Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna/Västerås
  • Kurskod BTA128

Kursen ska ge grundläggande kunskaper och räknefärdighet avseende fysik tillämpad på byggnader, som kan ligga till grund vid utformning av nya byggnader och vid förvaltning av befintliga byggnader, med god innemiljö och liten yttre miljöpåverkan som viktiga utgångspunkter.
Kursens innehåller:
Värmeteori och värmetransport genom byggnadskonstruktioner. Fuktteori, fukttransport, fuktkällor och mögel. Tryckförhållanden, lufttäthet och luftläckning. Byggnadsakustik. Radon. Beräkningar av värmetransport, fukttransport och luftläckning.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i byggnadsteknik

Robert Öman

021-10 31 37

robert.oman@mdh.se

Till toppen