Text

På MDH kan du läsa upp till 90 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Flertalet av kurserna kan läsas antingen inom ämneslärarprogrammet, språk- och kommunikationsprogrammet eller som fristående kurser på campus eller på distans.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

På MDH kan du läsa upp till 90 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Flertalet av kurserna kan läsas antingen inom ämneslärarprogrammet, språk- och kommunikationsprogrammet eller som fristående kurser på campus eller på distans.

  • De fyra första kurserna (1-30 hp) samt de tre sista kurserna (61-90 hp) ges under höstterminerna.
  • Kurserna däremellan (31-60 hp) ges under vårterminerna.
  • Kurserna ges också på distans, och vissa kurser ges som sommarkurser.

Du söker alla kurser via antagning.se.länk till annan webbplats

 

Elever på skolgården


Svenska som andraspråk, 1-30 hp

Invandring och kulturmöten 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om invandring och kulturmöten.

Kurskod: SSA246

Läs mer om kursen Invandring och kulturmötenlänk till annan webbplats

Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om det svenska språkets struktur i ett tvärspråkligt perspektiv.

Kurskod: SSA219

Läs mer om kursen Grammatik i ett tvärspråkligt perspektivlänk till annan webbplats


Andraspråksinlärning, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskap om andraspråksinlärning.

Kurskod: SSA220

Läs mer om kursen Andraspråksinlärninglänk till annan webbplats


Fonetik i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande ämneskunskaper i fonetik för undervisning i svenska som andraspråk.

Kurskod: SSA008

Läs mer om kursen Fonetik i ett andraspråksperpektivlänk till annan webbplatsSvenska som andraspråk, 31-60 hp


Att lära på sitt andraspråk, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskaper om vad det innebär för barn och vuxna att lära sig genom sitt andraspråk samt behandlar språkets roll för kunskapsutvecklingen.

Kurskod: SSA223

Läs mer om kursen Att lära på sitt andraspråklänk till annan webbplats

Språkutvecklingsanalys, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig träning och färdighet i att använda performansanalyser på elevtexter som ett redskap för att kunna bedöma hur långt en elev har kommit i sin andraspråksutveckling.

Kurskod: SSA248

Läs mer om kursen Sråkutvecklingsanalyslänk till annan webbplats

Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet.

Kurskod: SSA225

Läs mer om kursen Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighetlänk till annan webbplats


Litteratur och flerspråkighet, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper om svensk, europeisk och utomeuropeisk litteratur i ett flerspråkigt och kontrastivt perspektiv.

Kurskod: SSA002

Läs mer om kursen Litteratur och flerspråkighetlänk till annan webbplats


Uppsats i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig kunskaper om forskningsfältet svenska som andraspråk och att praktiskt tillämpa kunskaperna i en mindre uppsats.

Kurskod: SSA006

Läs mer om kursen Uppsats i svenska som andraspråklänk till annan webbplatsSvenska som andraspråk, 61-90 hp


Teori och metod i andraspråksforskning, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskaper om teori och metod i andraspråksforskning.

Kurskod: SSA228

Läs mer om kursen Teori och metod i andaspråksforskninglänk till annan webbplats

Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet.

Kurskod: SSA243

Läs mer om kursen Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkig klassrummetlänk till annan webbplats

Uppsats i svenska som andraspråk, 15 hp

Kursen syftar till att studenten ska göra sig förtrogen med ett vetenskapligt arbetssätt i utarbetandet av en uppsats inom svenska som andraspråk.

Kurskod: SSA250

Läs mer om kursen Uppsats i svenska som andraspråk 15 hplänk till annan webbplats


Kontakt

Studievägledare

Malin Lundin

021-10 70 50

malin.lundin@mdh.se

Till toppen