Text

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom matematik av betydelse för fortsatta studier i matematik och tillämpade ämnen, samt att ge en förmåga att förmedla matematiska tankegångar såväl skriftligt som muntligt.

Preparandkurs i matematik

Preparandkurs i matematik (MAA108)

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom matematik av betydelse för fortsatta studier i matematik och tillämpade ämnen, samt att ge en förmåga att förmedla matematiska tankegångar såväl skriftligt som muntligt.

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen.

Preparandkurs i matematik (MAA108)

Preparandkurs i matematik vecka 34–35

Den här kursen vänder sig till dig som ska börja något av följande program hösten 2020:

 • Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp
 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp
 • Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp
 • Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp
 • Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 300 hp
 • Datavetenskapliga programmet, 180 hp
 • Datornätverk och datakommunikation, 120 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - värmeteknik, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - elektroteknik, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet innovation och produktdesign, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet innovation, produktion och logistik, 180 hp
 • Kandidatprogrammet i teknisk matematik, 180 hp
 • Kandidatprogrammet i tillämpad AI, 180 hp

För att du ska få så goda förutsättningar som möjligt att komma väl förberedd till dina studier, erbjuder avdelningen för tillämpad matematik en preparandkurs i matematik före egentlig terminsstart. Preparandkursen pågår under två veckor där vi repeterar delar av gymnasiekurserna i matematik.

Vi rekommenderar dig att ta denna inbjudan som en uppmaning! Även för dig med höga betyg i matematik kommer preparandkursen att erbjuda utmaningar.

Kursen startar den 17 augusti och pågår fram till den 28 augusti 2020. Kursen ges på distans via Zoom. Det kommer att vara föreläsningar och lektioner varje dag, med undantag för den 26 augusti, och ni förväntas studera på heltid under dessa två veckor.

Kursen är studiemedelsberättigad vilket innebär att du har möjlighet att ansöka om studiemedel via CSN.

För dig som omfattas av bostadsgarantin finns möjlighet med inflyttning i studentboende från 1 augusti.

OBS! Förutsättningen för att läsa kursen är att du är antagen till något av de ovan nämnda programmen vid Mälardalens högskola efter det att antagningsbesked 2 har publicerats.

Anmälan öppnar den 10 juli och i samband med antagningsbeskedet kommer du att få mer information om hur du går tillväga för att anmäla dig till kursen.

För denna kurs genomförs antagning i början av vecka 33, därefter kan du registrera dig. Se ny student-sidan för hur du skapar student-konto: https://www.mdh.se/student/ny-studentlänk till annan webbplats

Anmäl dig till kursen

Det är nu för sent att anmäla sig till denna omgång av kursen men om du vill repetera på egen hand finns material tillgängligt på länken nedan.

Till kursens sida

Lärare på kursen

Till toppen