Text

Simulering av produktionssystem

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Eskilstuna
 • $stringTranslations.StartDate 2020-08-31 - 2020-11-08 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU430
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

OBS! Denna kurs är stängd för ansökan till höstterminen 2020.

Som deltagare i denna kurs kommer du att utveckla din kompetens inom diskret händelsesimulering för att möta dagens behov inom tillverkningsindustrin.


Om kursen

Genom användning av diskret händelsesimulering lär du dig att stödja förändringar av industriella processer som involverar komplexa förbättringar. Kursen fokuserar på hur man bygger, analyserar och kommunicerar resultaten från en simuleringsstudie. Du kommer att erhålla kunskap genom teoretisk förståelse, praktiska övningar och workshops. Baserat på ett verkligt fall kommer kursen att leda dig till hur man förbättrar produktions- och logistikflödet med diskret händelsesimulering.

Ladda ner kursbeskrivning: Simulering av produktionssystem PDFPDF


Innehåll

 • Introduktion till diskret händelsessimulering i produktionssystem
 • Diskret händelsesimulering inom forskning och tillverkningspraxis
 • Principer för simulering och systemmodellering
 • Grundläggande begrepp för datainsamling och analys
 • Etablera förhållandet mellan systemelementen
 • Simuleringsprojekt - Från problem till modell
 • Påverkan av modelleringsnoggrannhet: Validering, verifikation
 • Tekniker för simulering och systemmodellering
 • Simuleringsmodelleringsstrategier
 • Analys av olika scenarier
 • Kommunikation av simuleringsresultat


Du lär dig att

 • Utforma en simuleringsmodell baserad på ett verkligt problem med hjälp av konceptuella modeller.
 • Utforma simuleringsmodeller för produktionssystem genom att använda dig av ett systemperspektiv, tillämpa simuleringskoncept och förstå förhållandet mellan systemelement.
 • Bygga simuleringsmodeller för ett produktionssystem där du tillämpar datainsamling, analys, utvecklar exakta modeller och använder modelleringsstrategier.
 • Experimentera med förändringar i simuleringsmodeller av ett produktionssystem genom att analysera scenarier, dokumentera aktiviteter och slutligen tillämpa denna kunskap i en fallstudie.


Särskild behörighet

40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella kraven på akademiska studier och engelska kan du få din behörighet bedömd baserad på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Simulering av produktionssystem

Till anmälan

Lärare

Forskare

Ioanna Aslanidou

021-10 14 23

ioanna.aslanidou@mdh.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDH erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen