Text

Simulering av produktionssystem

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Eskilstuna
 • $stringTranslations.StartDate 2021-08-30 - 2021-11-07 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU458
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

Som deltagare i denna kurs kommer du att utveckla din kompetens inom diskret händelsesimulering för att möta dagens behov inom tillverkningsindustrin.


Om kursen

Genom användning av diskret händelsesimulering lär du dig att stödja förändringar av industriella processer som involverar komplexa förbättringar. Kursen fokuserar på hur man bygger, analyserar och kommunicerar resultaten från en simuleringsstudie. Du kommer att erhålla kunskap genom teoretisk förståelse, praktiska övningar och workshops. Baserat på ett verkligt fall kommer kursen att leda dig till hur man förbättrar produktions- och logistikflödet med diskret händelsesimulering.

Kursblad Visualization of industrial applications

Ladda ner kursbeskrivning: Simulering av produktionssystem PDF Pdf, 101.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Innehåll

 • Introduktion till diskret händelsessimulering i produktionssystem
 • Diskret händelsesimulering inom forskning och tillverkningspraxis
 • Principer för simulering och systemmodellering
 • Grundläggande begrepp för datainsamling och analys
 • Etablera förhållandet mellan systemelementen
 • Simuleringsprojekt - Från problem till modell
 • Påverkan av modelleringsnoggrannhet: Validering, verifikation
 • Tekniker för simulering och systemmodellering
 • Simuleringsmodelleringsstrategier
 • Analys av olika scenarier
 • Kommunikation av simuleringsresultat


Du lär dig att

 • Simulering som verktyg för förbättring av produktionssystem
 • Designa och bygga en simuleringsmodell för ett produktionssystem med användning av ett systemperspektiv och tillämpning av principerna för datainsamling och analys
 • Analysera olika scenarier för förbättring av en produktionsprocess med användning av en simuleringsmodell och dokumentera resultaten


Särskild behörighet

40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Simulering av produktionssystem

Stängd för anmälan HT21

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter behöver du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Vissa kurser kräver yrkeserfarenhet. Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/Kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i Engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mall för CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mall för Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdh.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDH erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen