Text

Industriell underhållsutveckling

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2021-11-08 - 2022-01-16 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU429
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

Vill du fördjupa din kunskap om underhållsstyrning och tillförlitlighet? Då är kursen Industriell underhållsutveckling något för dig.


Den här kursen fokuserar på värdet av tillförlitlighet i produktionssystem och hur underhåll bidrar till bästa möjliga tillförlitlighet. Kursen ger insikt, kunskap och färdigheter om begrepp, metoder och tekniker för industriell underhållsutveckling och fokuserar även på underhåll som värdeskapande verksamhet och hur du kan identifiera de delar av underhållet som inte genererar värde för organisationen.


Ladda ner kursbeskrivning: Industriell underhållsutveckling PDFPDF

Innehåll

 • Grunderna i underhåll och tillförlitlighet
 • Underhållets värdeskapande
 • Life Cycle Costing-analyser och Rotorsaksanalyser
 • Utveckling av tillförlitliga produktionssystem
 • Dataanalys av tillförlitlighetsrelaterad utrustningsdata
 • Underhållsekonomi och underhållsplanering
 • Koncept för underhåll och tillförlitlighet
 • Framtida trender och utmaningar inom industriellt underhåll


Du lär dig att

 • Beskriva värdet av underhåll och relatera underhållsaktiviteter till de olika kostnader de kan associeras med.
 • Tillämpa enklare LCC-analyser för att jämföra olika lösningsförslag för säkerställande av tillförlitliga produktionssystem.
 • Utföra rotorsaksanalyser av tillförlitlighetsbrister i produktionssystemet.
 • Analysera och värdera underhålls- och tillförlitlighetsdata från utrustningar, samt utifrån analysen beskriva produktionssystemets totala tillförlitlighet.
 • Känna till och beskriva principerna för de vanligast förekommande underhållskoncepten.


Särskild behörighet

40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella akademiska kraven på akademiska studier och engelska kan du få din behörighet bedömd baserad på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m.

 

Kursen ges på höstterminen. Anmälan öppnar i mitten av mars.

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Industriell underhållsutveckling

Till anmälan

Lärare

Universitetslektor Produkt och Processutveckling

Antti Salonen

016-15 36 06

antti.salonen@mdh.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDH erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen