Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdh.se/utbildning

mdh.se/student
mdh.se/utbildning
mdh.se/international mdh.se/bibliotek mdh.se/forskning mdh.se/samverkan
 • Aktuellt

  2021-01-25

  Etableringsgraden för examinerade studenter från MDH är bland den högsta i landet, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetets (UKÄ). Hela 86 procent, vilket motsvarar närmare 9 av 10 studenter, har en god ställning på arbetsmarknaden inom 1-1,5 år efter examen.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2021-01-07

  Du är antagen till kursen ”Astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 7,5 högskolepoäng” kurskod BMA099, som ges vid Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna mellan vecka 3, 2020 och vecka 22, 2020, på kvartsfart.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-12-07

  Under hösten har MDH startat en utbildning för 750 medarbetare i Upplands Väsby i flerspråkighet, interkulturellt förhållningssätt och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom förskola och skola. Något som ska bidra till bättre kvalité i undervisning och skapa en ökad variation för eleverna i kommunen.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-12-02

  Smittspridningen ökar i landet. Det ökar behovet av fler sjuksköterskor med kompetens att behandla patienter med Covid-19. MDH ska nu snabbutbilda legitimerade sjuksköterskor i att vårda svårt sjuka Covid-19-patienter.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-12-01

  Av drygt hundra lärare som nominerades till årets Guldäpple tog MDH-alumnen Sara Bergström tillsammans med sin kollega från Bjurhovdasmyckets förskola hem andra priset. Utmärkelsen delas ut till lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer.

  mdh.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-11-25 #distansundervisning #digital #undervisning

  Jörgen Ödalen, universitetslektor i statsvetenskap var en av de lärare som omedelbart fick känna av Coronakrisens effekter. Ta del av hans åtta tips för lyckad digital undervisning.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-11-25

  - Tack vare att jag läst just den här kursen har jag nu fått chansen att ingå i ett projektarbete med att bygga upp en luftemissionsdatabas för Västmanlands Läns Luftvårdsförbund, säger Eleonora Bru som läst distanskursen Luftkvalitetshantering på MDH.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-10-08

  Allt tyder på att det utbrott av coronasmitta som utbröt bland ekonomistudenter har planat ut. Enligt smittskyddsläkare på smittskyddsenheten i Västerås har det under den senaste veckan enbart skett en marginell ökning vilket är en tydlig signal på att de åtgärder högskolan vidtagit fått effekt och att smittspridningen avtagit.

  mdh.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-09-28

  I 20 år har Marlene Klit Welin arbetat som studie- och yrkesvägledare och har under de senaste åren upplevt ett utökat behov av verktyg inom processledning för att kunna stödja kollegor i deras undervisning. När möjligheten att kompetensutveckla sig öppnades, kunde hon inte tacka nej.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-09-24

  Från hösten 2020 erbjuder MDH ett unikt och högaktuellt utbildningsprogram med fokus på automation, industriell artificiell intelligens (AI) och digitalisering.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-09-23

  – Vi gläds åt att vi får möjlighet att anta fler studenter till MDH. I nuläget har vi rekordmånga studenter och söktrycket till våra utbildningar var stort inför höstens terminsstart, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH. I höstbudgeten har regeringen föreslagit ett tillskott på 1,7 miljarder kronor för att fler ska kunna studera på högskola eller universitet. För Mälardalens högskola (MDH) innebär det 521 nya utbildningsplatser för 2021.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-08-21

  Skapa dig en framtid inom ett viktigt och omväxlande yrke som legitimerad barnmorska. Sök barnmorskeprogrammet senast den 15 september.

  mdh.se/utbildning

 • Reportage

  2020-07-16 #masterprogram i hållbara energisystem #energiingenjör

  Covid-19-pandemin påverkar samhället på många olika sätt, bland annat hur mycket energi vi använder.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-07-09

  Av 34 286 sökande har 15 720 antagits till MDH. Det är en ökning med nästan 26 procent jämfört med föregående år.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-07-03

  Med anledning av regeringens besked om att lätta på distansundervisning, men samtidigt hålla fast vid Folkhälsomyndighetens direktiv, förbereds nu lokalerna inför höstens verksamhet. För högskolans medarbetare gäller fortsatt uppmaning att jobba hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-07-03

  Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedömer att MDH:s båda grundlärarprogram med inriktning förskoleklass till årskurs 3 samt grundskolans årskurs 4–6 har hög kvalitet.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-06-30

  Coronapandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden. Regeringen väljer därför att satsa på högre utbildning för att Sverige ska komma starkare ur krisen. För Mälardalens högskolas (MDH:s) del innebär det ett tillskott på 6,3 miljoner kronor för nya utbildningsplatser inom bristutbildningar, samt 3,4 miljoner kronor för att utöka platserna inom livslångt lärande.

  mdh.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-06-30

  Lena Oscarsson arbetar som barnskötare i Gnesta kommun sedan 15 år tillbaka. När Lena blev tillfrågad av sin chef om att delta i kursen förskolans uppdrag, var hon snabb att tacka ja.

  mdh.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-06-18

  Stefan Brodin avslutade nyligen sin sista termin på specialpedagogprogrammet och drömmer om att föreläsa för en stor publik – i Sverige och utomlands.

  mdh.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-06-18

  Sarah Larsson påbörjade sin resa på MDH för tre år sedan och har under studietiden hunnit plocka hem titeln som svensk mästare i entreprenörskap. Nyligen avslutade Sarah sin sista termin på innovationsprogrammet och har nu en karriär inom FN i sikte.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-06-17 #tillförlitliga system #civilingenjör

  Studenter vid MDH tar nu ut en civilingenjörsexamen i tillförlitliga system. Därmed har Sverige fått sina första civilingenjörer inom området.

  mdh.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-06-17

  Efter sju år som butikschef i Örebro kände Sofia Fors att det var dags för att ta nästa steg i hennes karriär och hittade då beteendevetenskapliga programmet på MDH. Ett val som öppnade upp dörrarna för drömjobbet som organisationskonsult på Oak Consulting.

  mdh.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-06-17

  Faris Henry Gergis påbörjade sin resa på MDH för tre år sedan och har nyligen avslutat sina studier på statsvetarprogrammet. För Faris har studietiden inneburit en personlig utveckling.

  mdh.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-06-16

  För lite mer än ett år sedan tog Nina Berg beslutet om att återigen studera. Distansutbildningen kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på MDH gav henne möjligheten att arbeta och studera samtidigt. I dagarna avslutade Nina Berg sina studier och har nu nästa utmaning i sikte - språkstödjare i svenska inom vuxenutbildning.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-06-16

  - Tack vare att jag läst just den här kursen har jag nu fått chansen att ingå i ett projektarbete med att bygga upp en luftemissionsdatabas för Västmanlands Läns Luftvårdsförbund, säger Eleonora Bru som läst distanskursen Luftkvalitetshantering på MDH.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-06-11 #smart produktion #logistik #Industri 4.0

  Till hösten får produktionsstudenter vid MDH tillgång till ett nytt labb med ett produktionssystem för smarta fabriker. Ett system som gör det möjligt för studenterna att testa hur smart produktion fungerar på riktigt.

  mdh.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-06-11

  För Rebecca Chow Löw har det aldrig varit någon tvekan om vad hon skulle bli när hon blev stor. Hon visste tidigt att hon ville bli lärare och känner idag att hon är på en plats där hon har möjlighet att göra skillnad för enskilda individer. Som lärare på Önstaskolan undervisar hon i engelska och svenska som andraspråk.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-06-11

  Mälardalens högskola (MDH) har fått indikationer på att det pågår förberedelse för organiserat fusk inför examinationsmoment inom matematik, som är planerade till denna och kommande veckor. Med anledning av det har högskolan beslutat att skjuta upp samtliga examinationsmoment för berörda kurser inom matematikämnet.

  mdh.se/utbildning

 • Porträtt

  2020-06-08

  Maria Frisk arbetar som studie- och yrkesvägledare och brinner för att vägleda sina elever till deras framtida yrkesval. När hon såg möjligheten att kompetensutveckla sig genom kursen Kreativ processledning tog hon chansen och är idag tacksam för all den inspiration hon har fått.

  mdh.se/utbildning

 • Aktuellt

  2020-06-01 #nätverksteknik #datakommunikation

  Myndigheter och privata företag söker efter etiska hackare – för att anställa dem. Risken för att utsättas för dataintrång eller virus är hög och därför är efterfrågan på nätverksexperter, eller etiska hackare, stor.

  mdh.se/utbildning