Databaser A - ÖDatabasnamn Innehåll Tillgänglighet
ABI/INFORM Global Företagsekonomi, Nationalekonomi, Informationsteknologi Nätverkslogin
Academic Search Elite Multidisciplinär tidskriftsdatabas Nätverkslogin
ACM Digital Library Datavetenskap Nätverkslogin
Arbete och Hälsa Vetenskaplig skriftserie, refereegranskad. Vetenskapliga originalarbeten, översiktsartiklar, kriteriedokument, doktorsavhandlingar. Fri resurs
ArtikelSök Artiklar från svensk press, tidskrifter, årsböcker (ej artikelbeställning/fulltext). Nätverkslogin
Arts & Humanities Citation Index Citeringsdatabas för humanioraområdet Nätverkslogin
arXiv Preprint Archive Preprints inom Fysik, Matematik, Datavetenskap, Kvantitativ biologi, Kvantitativ finans, Statistik Open Access
ASME Digital Collections

Samtliga ASMEs tidskrifter och konferenstryck.
(American Society of Mechanical Engineers)

Nätverkslogin
BBC Country Profiles Fakta om alla världens länder. Fri resurs
Books 24x7 E-böcker inom främst IT- och ingenjörsvetenskaper Nätverkslogin
Byggtermbanken

En termdatabas för bygg- och fastighetsterminologi.

Nätverkslogin
Cambridge Journals Förlagsdatabas, vetenskapliga tidskrifter, multidisciplinär. Nätverkslogin
CINAHL Plus

Vårdvetenskap, vetenskapliga tidskrifter mm.

Sökord för upplevelser och bemötande   (KIB)

Nätverkslogin
Cochrane Library

Internationella rapporter om evidensbaserad omvårdnad.

Hur man söker i Cochrane Library

 

Nätverkslogin
Conference Proceedings Citation Index - Science

Tillgång till publicerad litteratur via Web of Science från de viktigaste konferenserna, symposierna, seminarierna, kollokvierna, workshops, och kongresserna i hela forskarvärlden.

Naturvetenskaper

Nätverkslogin
Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities

Tillgång till publicerad litteratur via Web of Science från de viktigaste konferenserna, symposierna, seminarierna, kollokvierna, workshops, och kongresserna i hela forskarvärlden.

Samhällsvetenskaper, humaniora

Nätverkslogin
Corpus.byu.edu Språkinlärning,skriftspråk, talat språk, språkvariationer, frekvens av ord, fraser med mera.

Språkvetenskap

Nätverkslogin.

Skapa personligt konto via vår webbsida

Dawsonera E-böcker, lån upp till 3 dagar. Nätverkslogin
Digitala forskarsalen (SVAR) Här kan du söka information om arkiv i Sverige. Endast tillgänglig från MDH:s datorer. Nätverkslogin (ingen extern access).
DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet. Avhandlingar, rapporter och examensarbeten från Mälardalens högskola och andra lärosäten i i Sverige. Open Access
DOAJ Directory of Open Access Journals. Fri tillgång till mer än 7000 vetenskapliga tidskrifter. Open Access
eBook Academic Collection (EBSCOhost) E-böcker Nätverkslogin
EBook Central E-böcker Nätverkslogin
EBSCO HOST

Ingång till databaserna

 • Academic Search Elite
 • ERIC
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • CINAHL Plus
 • MEDLINE
 • NEWS (AP, UPI etc.)
 • PsycINFO
 • PsycARTICLES
 • GreenFILE
 • Teacher Reference Center
 • eBook Collection
 • eBook Academic Collection
 • samt Discovery
Nätverkslogin
EconPapers Nationalekonomi. Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter mm Open Access
EDGAR Bolagsinformation, USA. Fri resurs
Embedded Systems

Publikationsdatabas, Mälardalens högskola, ES (Embedded Systems),

 • Inbyggda system
 • Realtidssystem
Open Access
Emerald Insight Vetenskapliga artiklar inom management, ledarskap, organisation. Nätverkslogin
e-nav

Standarder från SIS, Swedish Standards Institute.

Urval och bestämmelser (pdf 24 kB)

Nätverkslogin
Energiforsk Forskning och utveckling inom området bränslebaserad kraft- och värmeproduktion. Rapporter. Fri resurs
Energikunskap.se Faktabas från Energimyndigheten Fri resurs
ERIC (EBSCOhost) Pedagogik. Vetenskapliga artiklar, konferensrapporter. Nätverkslogin
ERIC (Proquest) Pedagogik. Vetenskapliga artiklar, konferensrapporter. Nätverkslogin
Espacenet Patent, världsomfattande Fri resurs
ETDE Energiområdet - litteraturdatabas
OBS! Databasens innehåll förnyas inte sedan juni 2014.
Nätverkslogin
EUR-Lex EU:s lagstiftning och publikationer Fri resurs
Eurostat EU-statistik. Uppdateras dagligen. Fri resurs
FAR Online

Regler, myndighetsföreskrifter, lagtexter, EU-rätt med mera inom

 • Redovisning
 • Revision
 • Skatt
 • Företagande
 • Insolvens
 • Finans
 • Fastighet
 • Upphandling
 • Arbetsrätt
Nätverkslogin
Författningshandbok Online: Författningar inom hälso- och sjukvård Vårdvetenskap Nätverkslogin
Gale Databases Litteratur- och språkdatabaser. Nätverkslogin
GET – Geodata Extraction Tool

Geografisk information (geodata) från Lantmäteriet, Trafikverket, Statistiska Centralbyrån, Sjöfartsverket och Sveriges Geologiska Undersökning.

Avtalsnummer för Mälardalens högskola: I2014/00781

Instruktionsfilm

Nätverkslogin
Google Scholar Sökmotor för vetenskaplig litteratur. Artiklar, avhandlingar, böcker, referat, uppsatser. Denna ingång länkar till tillgänglig fulltext. Nätverkslogin
GreenFILE Miljövetenskap. Alla aspekter av mänsklig påverkan på miljön: global uppvärmning, föroreningar, hållbar utveckling, förnyelsebar energi, återvinning mm. Nätverkslogin
ICONDA®CIBlibrary

Byggplanering och byggnad. Ett elektroniskt fulltextarkiv för CIB-publikationer och relaterade publikationer (CIB = International Council for Research and Innovation in Building and Construction). Databasen tillhandahålles av Fraunhofer IRB.

Fri resurs
IEEE Xplore

Ingenjörsvetenskap. Vetenskapliga tidskrifter, konferenstryck, IEEE Standards.

Ämnesområden (pdf 29 kB)

Nätverkslogin
INDERSCIENCE

Förlagsdatabas för vetenskaplig litteratur.

Ämnesområden (pdf 26 kB)

Nätverkslogin
 

 

 
InfoTorg Juridik

Domar i fulltext, juridiska nyheter, författningar, riksdagstryck, domstolspraxis, myndighetspraxis och Europarätt.

Om du redan är inloggad på högskolan klickar du på länken "Logga in automatiskt".

Nyhet 2013 - Domar från Sveriges 12 förvaltningsrätter. (pdf 40 kB)

Nätverkslogin
IngentaConnect

Vetenskapliga artiklar inom skilda områden.

Ämnesområden (pdf 31 kB) .

Fri resurs
IOS Press Förlagsdatabas. Teknik, naturvetenskap och medicin. Nätverkslogin
IPR Publications

Publikationsdatabas, Mälardalens högskola. IPR (Innovation och produktrealisering),

 • Design och visualisering
 • Innovation Management
 • Produktrealisering
Fri resurs
ISI Proceedings Se ovan: Conference Proceedings Citation Index  
JCR Journal Citation Reports. Se vilka vetenskapliga tidskrifter som är högst citerade inom olika ämnesområden. Nätverkslogin
JSTOR Äldre årgångar av vetenskapliga tidskrifter, lagrade från sina startår, ej senaste årgångarna. Nätverkslogin
Karnov juridik Innehåller svenska lagar och förordningar. Rättsfall från Högsta Domstolen, hovrätterna, Regeringsrätten, kammarrätterna och Arbetsdomstolen med mera.
OBS! Förvaltningsrätts- och tingsrättsdomar är inte tillgängliga.
Nätverkslogin
     
LIBRIS Samkatalog för Sveriges universitets-, högskole- och forskningsbibliotek. Fri resurs
LLBA Linguistics and language behavior abstracts. Täcker språkvetenskapens alla områden. Nätverkslogin
LNCS Datavetenskap. Lecture Notes in Computer Science är en bokserie som presenterar nyheter inom forskning och undervisning i datavetenskap. Nätverkslogin
LRC Literature Resource Center. Biografier, bibliografier, analyser och essäer inom litteraturvetenskap. Nätverkslogin
Mark Allen Healthcare

Innefattar de 25 tidskrifter som ingår i Internurse, Intermid och Health Professionals. Tidskrifterna fokuserar på omvårdnad, obstetrik och odontologi.

Nätverkslogin
MathEduc Matematikdidaktik. Forskningslitteratur, teori och praktik. Nätverkslogin
MathSciNet Matematik. Vetenskapliga tidskrifter, konferenstryck och böcker Nätverkslogin
Mediearkivet Gå till länken Retriever Research ↓  
MEDLINE Medicin och vårdvetenskap. Vetenskapliga artiklar mm. Nätverkslogin
   
MLA Directory of Periodicals Modern Language Association. Litteraturvetenskap, språkvetenskap och folklore Nätverkslogin
MLA International Bibliography Modern Language Association. Litteraturvetenskap, språkvetenskap och folklore Nätverkslogin
Nationalencyklopedin

Uppslagsverk och ordböcker

Till UR-filmer: Klicka på länken Play.

Nätverkslogin
Norska listan (NSD) Database for statistikk om høgre utdanning. Register över de tidskrifter, serier och förlag som ger utdelning i den s.k. "norska modellen" för fördelning av forskningsmedel. Fri resurs
OAIster Open Archive Initiative. Vetenskapliga tidskrifter, böcker mm. Multidisciplinär. Open Access
OECD iLibrary OECD:s onlinebibliotek med böcker, rapporter och statistik. Här finns material utgivet av OECD, IEA, ITF, NEA, PISA med flera. Nätverkslogin
OpenDOAR Världsomspännande vetenskapliga publikationer. Open Access
OVID Nursing Full Text Plus Tidskriftstitlar inom omvårdnadsområdet. Nätverkslogin
Oxford Handbooks in Nursing Evidensbaserade pocketguider till sjukvårdspraxis för såväl studenter som praktiserande sjuksköterskor. Omfattar alla aspekter av omvårdnad. Nätverkslogin
Oxford Journals Förlagsdatabas. Multidisciplinär. Nätverkslogin
Passport Konsumentmarknaden
Statistik, analyser, rapporter, undersökningar och nyheter.
Nätverkslogin
PEDro Physiotherapy Evidence Database. Fysioterapi. Innehåller referenser till kontrollerade studier, systematiska översikter och evidensbaserad praxis. Fri resurs
Philosopher´s Index Referenser till vetenskapliga publikationer inom filosofi. Nätverkslogin
PILOTS Posttraumatiskt stressyndrom eller PTSD. Vetenskaplig litteratur. Nätverkslogin
Primo Tryckta böcker, e-böcker och vetenskapliga tidskrifter. Nätverkslogin
ProQuest

Ingång till databaserna

 • ABI/INFORM Global
 • ERIC
 • LLBA (Linguistics and Language Behavior Abstracts)
 • Philosopher´s Index
 • PILOTS (Published International Literature on Traumatic Stress)
 • Social Services Abstracts
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts
Nätverkslogin
PsycARTICLES Psykologi. Tidskrifter från APA, Canadian Psychological Association och Hogrefe Publishing Group. Nätverkslogin
PsycINFO Psykologi. Vetenskapliga artiklar. Nätverkslogin
PubMed

Medicin och vårdvetenskap. Vetenskapliga artiklar mm. Denna ingång med fulltextlänkning.

Sökord för upplevelser och bemötande - (KIB)

Nätverkslogin
RCNi Omvårdnad.Tidskrifter från the Royal College of Nursing Nätverkslogin
redalyc Fria forskningstidskrifter från 15 länder (främst på spanska och portugisiska). Open Access
Retriever Business Företagsinformation. Sverige. Välj fliken Business. Nätverkslogin
Retriever Research Svensk press i fulltext (Mediearkivet). Nätverkslogin
Sage Journals Förlagsdatabas. Vetenskapliga tidskrifter, multidisciplinär. Nätverkslogin
SAGE research methods Innehåller e-böcker om forskningsmetodik. Här finns även en metodkarta som sökverktyg. Nätverkslogin
SAGE research methods cases

En samling fallstudier från samhällsforskningen, utformad för att hjälpa studenter och forskare förstå abstrakta metodologiska begrepp i praktiken.

Nätverkslogin
SCB Statistiska Centralbyråns databas. Fri resurs
Science Citation Index Citeringsdatabas. Naturvetenskap och teknik. Nätverkslogin
ScienceDirect

Förlagsdatabas, vetenskapliga tidskrifter, multidisciplinär.

Avtalet med Elsevier har sagts upp. Uppsägningen påverkar tillgången till innehåll i ScienceDirect.
Läs mer om vad det innebär och vad bakgrunden till beslutet är

Nytt sätt att få tag på artiklar från Elsevier


Ämnesområden (pdf 24 kB)

Nätverkslogin
SciTech Connect Tekniska rapporter från amerikanska Department of Energy. Fri resurs
Scopus

Citeringsdatabas. Griper över ett stort antal ämnesområden.

Ämnesområden (pdf 16 kB)

Nätverkslogin
SHERPA/RoMEO Uppgifter om olika tidskrifters
copyrightbestämmelser.
Fri resurs
Social Care Online Brittisk databas med information och forskning om alla aspekter av social omsorg och socialt arbete. Fri resurs
Social Science Citation Index Beteendevetenskapliga tidskrifter. Nätverkslogin
Social Services Abstracts Social omsorg. Vetenskapliga artiklar mm. Nätverkslogin
Sociological Abstracts Sociologi / Samhällsvetenskap. Vetenskapliga artiklar mm. Nätverkslogin
SpringerLink

Förlagsdatabas, vetenskapliga tidskrifter, multidisciplinär.

Ämnesområden (pdf 26 kB) .

Nätverkslogin
Statista Statistikrapporter, prognoser, dossierer och infografik över många olika ämnen. Nätverkslogin
SveMed+

Medicin. Nordiska artiklar inom det medicinska området.

Upplevelsebegrepp - Karolinska Institutets Biblioteks (KIB) lista på ämnestermer för upplevelser, känslor och bemötande.

Fri resurs
Svenska dagstidningar Digitaliserade svenska dagstidningar. Ett tiotal svenska dagstidningar i fulltext från publiceringsstarten fram tills idag och ytterligare drygt 300 tidningar ingår med artiklar från 2014 och framåt. Nya nummer läggs till löpande med en fördröjning på cirka tre månader. Fri resurs

Upphovsrättsskyddat material kan läsas på en särskild dator på högskolebiblioteket.
Svensk byggtjänst

Byggteknik. Planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Registrera dig här (välj kategori Student - eller kategori Företag om du är lärare )

Aktivera sedan webbtjänsterna här

Nätverkslogin
Svensk ekonomisk och finansiell statistik (SDDS) Statistik producerad av
 • Sveriges riksbank (RB)
 • Statistiska Centralbyrån (SCB)
 • Riksgäldskontoret (SNDO)
 • Ekonomistyrningsverket (ESV)
 • Konjunkturinstitutet (KI).
Uppdateras regelbundet.
Fri resurs
Svensk MeSH Termer för medicin, vårdvetenskap mm. Sökverktyg och svensk-engelsk översättning. Fri resurs
Sveriges riksdag Svenska lagar och förordningar, riksdagstryck. Fri resurs
SwePub Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar mm. Fri resurs
S-WoBA Företagsekonomi. Arbetsdokument från Nordiska universitet, högskolor och forskningsorganisationer. Fri resurs
S-WoPEc Nationalekonomi. Arbetsdokument från Nordiska universitet, högskolor och forskningsorganisationer. Fri resurs
Taylor & Francis Online

Förlagsdatabas, vetenskapliga tidskrifter, multidisciplinär.

Ämnesområden (pdf 25 kB)

Nätverkslogin
Teacher Reference Center 280 tidskrifter för pedagoger och skoladministratörer, Nätverkslogin
ULRICHSWEB Detaljerad information om mer än 300,000 vetenskapliga tidskrifter, facktidskrifter, dagspress, nyhetsbrev med mera. Nätverkslogin
Uppsök En söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser i fulltext, från svenska universitet och högskolor. Fri resurs
UR Ingång via Nationalencyklopedin  
WEB OF SCIENCE Citeringsdatabas. Täcker samtliga ämnesområden. Nätverkslogin
Wiley Online Library

Förlagsdatabas, vetenskapliga tidskrifter, multidisciplinär.

Ämnesområden (pdf 27 kB)

Nätverkslogin
WordFinder online Svenska-engelska med flera språk, skrivregler, synonymer, förkortningar Nätverkslogin
World Factbook Fakta och statistik från världens alla länder. Fri resurs
Worldwide Political Science Abstracts

Statsvetenskap. Internationell vetenskaplig litteratur.

Ämnesområden (pdf 32 kB)

Nätverkslogin

World Wide Science.org Portal med länkar till internationella vetenskapliga databaser och vetenskapliga portaler. Fri resurs
Åbo Akademi Publiceringsdatabas för Åbo Akademi, Finland Fri resurs