Välkommen att samverka med MDH

Med 35 års erfarenhet av nära samarbeten och samverkan med företag, organisationer och offentlig sektor har Mälardalens högskola (MDH) en unik kompetens och erfarenhet. Vi tror på samverkan som är till värde och nytta och vi tror på ny gemensam kunskap. Det gynnar såväl den regionala som den nationella utveckling. Kontakta oss gärna för en diskussion om vad vi kan göra tillsammans.

Jag vill...

 

 

MDH driver varje år hundratals samverkans- och forskningsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer såväl lokalt och regionalt som globalt. Vi samarbetar med globala företag och offentliga aktörer i regionen. Vi kompetensförsörjer närmare 20 kommuner, två landsting och flera hundra små och medelstora företag.

MDH erbjuder kompetensutveckling för personal, direktkontakt med studenter för examensarbeten, praktik eller jobb, platser för kommun- och industriforskare och en välutvecklad alumniverksamhet. 

 
 

ABB möjliggör stipendium för MDH-studenter

I november 2014 presenterade ABB och MDH ett nytt stipendium - endast sökbart för MDH-studenter. ABBs robotikstipendium kommer årligen att belöna ett exjobb eller en idé som har koppling till robotikområdet.

Läs mer om ABBs robotikstipendium

 

 

 

 

Forsknings- och samverkansnyheter

  • Liv Austen är en sångerska och låtskrivare på uppåtgående i Storbritannien. Torsdagen den 27 april kl. 12.30-13.30 delar hon med sig av sina erfarenheter som låtskrivare på ett webbinarium, som är arrangerat av MDH och som vänder sig till lärare och studenter i engelska.

  • – Jag är oerhört glad, stolt och hedrad över att få den här utmärkelsen. För mig är det viktigt att ha en bra samverkan med högskolan, att hitta gemensamma områden i vår vardag. Det säger Carina Färm, VD vid VafabMiljö Kommunalförbund och mottagare av MDH:s samverkansmedalj 2017.

  • Andrea Hvistendahl, lärare på programmet rumslig gestaltning, har skapat ett interaktivt konstverk, en metod som liknar ett brädspel – Our move. Metoden hjälper människor som befinner sig i konflikt att mötas och bättre förstå varandra. Tillsammans med den fredsutvecklande myndigheten Folke Bernadotteakademin (FBA) har hon nyligen varit på uppdrag i Istanbul där hon ansvarat för en workshop där Our Move använts som brobyggare mellan olika grupper av delegater från krigshärjade Syrien.