Välkommen att samverka med MDH

Med 35 års erfarenhet av nära samarbeten och samverkan med företag, organisationer och offentlig sektor har Mälardalens högskola (MDH) en unik kompetens och erfarenhet. Vi tror på samverkan som är till värde och nytta och vi tror på ny gemensam kunskap. Det gynnar såväl den regionala som den nationella utveckling. Kontakta oss gärna för en diskussion om vad vi kan göra tillsammans.

Jag vill...

 

 

MDH driver varje år hundratals samverkans- och forskningsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer såväl lokalt och regionalt som globalt. Vi samarbetar med globala företag och offentliga aktörer i regionen. Vi kompetensförsörjer närmare 20 kommuner, två landsting och flera hundra små och medelstora företag.

MDH erbjuder kompetensutveckling för personal, direktkontakt med studenter för examensarbeten, praktik eller jobb, platser för kommun- och industriforskare och en välutvecklad alumniverksamhet. 

 
 

ABB möjliggör stipendium för MDH-studenter

I november 2014 presenterade ABB och MDH ett nytt stipendium - endast sökbart för MDH-studenter. ABBs robotikstipendium kommer årligen att belöna ett exjobb eller en idé som har koppling till robotikområdet.

Läs mer om ABBs robotikstipendium

 

 

 

 

Forsknings- och samverkansnyheter

  • I torsdags hölls riksfinalen i Teknikåttan på Uppsala slott. Bland de tävlande lagen fanns Mariefredsskolan som vann finalen i vår region när den avgjordes på MDH härom veckan.

  • Välkom – Välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning – är ett forskningsprogram som bland annat undersöker orsakerna till den höga personalomsättningen bland socialsekreterare i kommuner. Den 19 maj presenterades de resultat som forskarna hittills kommit fram till vid Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

  • Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har tagit fram en ny metod för utvärdering av utbildning på forskarnivå. Under 2015 och 2016 har UKÄ genomfört en pilotomgång av metoden på ett urval utbildningar på forskarnivå, däribland MDH:s forskarutbildning som leder till licentiatexamen och doktorsexamen i datavetenskap. Den 19 maj kom beskedet att UKÄ tilldelar MDH:s forskarutbildning i datavetenskap omdömet hög kvalitet.