Välkommen till högskolebiblioteket!

Bibliotekets katalog E-böcker
Databaser Uppslagsverk & ordböcker
Tidskrifter Libris

 

Bokstaven B

Boka bibliotekarie
Studenter kan boka tid för vägledning i informationssökning.

Boka bibliotekarie

Bokstaven U

Boka undervisning
Lärare kan boka undervisning i informationssökning.

Boka undervisning

 

 

Kalender

  • Lunchkonsert

    26 sep 2014

    Den 26 september håller studenter från Kammarmusikprogrammet en lunchkonsert i Högskolebiblioteket på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås

  • Jullunchkonsert

    12 dec 2014

    Den 12 december håller Kammarmusikprogrammet en jullunchkonsert i Högskolebiblioteket på Mälardalens högskola i Västerås.

 

Nyheter