Välkommen till högskolebiblioteket!

 

 

databaser
e-böcker
ämnesguider

 

Pluggar du ekonomi?

Testa FAR Online , en databas som innehåller lagtexter, myndighetsföreskrifter, regler, EU-rätt med mera inom bland annat områdena arbetsrätt, finans, redovisning, skatt och upphandling.