Välkommen till högskolebiblioteket!

Bibliotekets katalog E-böcker
Databaser Uppslagsverk & ordböcker
Tidskrifter LIBRIS

 

Boka en bibliotekarie

Boka bibliotekarie
Boka tid för vägledning i informationssökning.

Boka bibliotekarie

Bokstaven U

Boka undervisning
Lärare kan boka undervisning i informationssökning.

Boka undervisning