Välkommen till högskolebiblioteket!

 

 

 

Månadens e-resurs

ERIC

Databasen för dig som läser en lärarutbildning, pedagogik eller didaktik.

Du hittar vetenskapliga artiklar, rapporter, avhandlingar m.m.

Testa ERIC

Trivselkampanj

Terminen har precis börjat och det är kul att så många studenter har hittat till våra bibliotek. Många studenter leder till att det ibland blir lite hög ljudnivå och stökigt, därför kör vi en trivselkampanj under två veckor.

Vi vill att alla ska få studiero och ha en trivsam studiemiljö - hoppas att du vill bidra till det! Så tänk gärna på att hålla ljudnivån nere, slänga skräp i papperskorgarna och att lunch ska ätas i studentpentryn istället för på biblioteket.

Vi hoppas att alla ska tycka att biblioteket är det bästa stället på hela MDH att vara på!