• Legimus

    Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text?

    Du vet väl om att du har rätt att låna talböcker?
    Läs mer om talböcker

Välkommen till högskolebiblioteket!

Bibliotekets katalog E-böcker
Databaser Uppslagsverk & ordböcker
Tidskrifter Libris

 

Bokstaven B

Boka bibliotekarie
Studenter kan boka tid för vägledning i informationssökning.

Boka bibliotekarie

Bokstaven U

Boka undervisning
Lärare kan boka undervisning i informationssökning.

Boka undervisning