• Bilden visar en forskare som pratar med ett barn. Texten säger: sex forskningsinriktningar. En är hälsa och välfärd.
  • Bilden visar professorer Maria Lindén. Här tillsammans med kollegor.
  • Två forskare som arbetar med en robot. Excellent forskning.
  • Samarbeten med internationella företag. MDH är preferred research partner med Volvo och har ett strategiskt samarbete med ABB.

Forskning för värde och nytta

MDH forskar för ett mer hållbart samhälle där vården och äldreomsorgen är tryggare och skolan håller högre kvalitet. Där avancerad datateknik gör livet enklare och säkrare, energikällorna utnyttjas smartare och näringslivet har stor konkurrenskraft. Forskningen sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt tillsammans med både offentlig sektor och näringsliv.

 

Forsknings- och samverkansnyheter

  • Föreställ dig att du får veta om du borde uppsöka läkare – bara genom att ta på dig ett par skor. Det är målet för MDH-doktoranden Per Hellström, som utvecklar sensorsystem med syfte att mäta hur din hälsa utvecklas över tid.

  • Forskningen visar att lärarhandledningar kan vara ett kraftfullt verktyg för lärares undervisning och att läromedel som utvecklats tillsammans med verksamma lärare har stora möjligheter att fungera bättre.

  • Vem sa att matematik behöver vara tråkigt och svårt? Tävlingen Unga matematiker, som arrangerades av Mälardalens högskola (MDH) och sparbankerna i regionen, visar på ett lekfullt sätt att matematik är ett ämne för alla.