• Bilden visar en forskare som pratar med ett barn. Texten säger: sex forskningsinriktningar. En är hälsa och välfärd.
  • Bilden visar professorer Maria Lindén. Här tillsammans med kollegor.
  • Två forskare som arbetar med en robot. Excellent forskning.
  • Samarbeten med internationella företag. MDH är preferred research partner med Volvo och har ett strategiskt samarbete med ABB.

Forskning för värde och nytta

MDH forskar för ett mer hållbart samhälle där vården och äldreomsorgen är tryggare och skolan håller högre kvalitet. Där avancerad datateknik gör livet enklare och säkrare, energikällorna utnyttjas smartare och näringslivet har stor konkurrenskraft. Forskningen sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt tillsammans med både offentlig sektor och näringsliv.

 

Forsknings- och samverkansnyheter

  • I torsdags hölls riksfinalen i Teknikåttan på Uppsala slott. Bland de tävlande lagen fanns Mariefredsskolan som vann finalen i vår region när den avgjordes på MDH härom veckan.

  • Välkom – Välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning – är ett forskningsprogram som bland annat undersöker orsakerna till den höga personalomsättningen bland socialsekreterare i kommuner. Den 19 maj presenterades de resultat som forskarna hittills kommit fram till vid Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

  • Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har tagit fram en ny metod för utvärdering av utbildning på forskarnivå. Under 2015 och 2016 har UKÄ genomfört en pilotomgång av metoden på ett urval utbildningar på forskarnivå, däribland MDH:s forskarutbildning som leder till licentiatexamen och doktorsexamen i datavetenskap. Den 19 maj kom beskedet att UKÄ tilldelar MDH:s forskarutbildning i datavetenskap omdömet hög kvalitet.