Antagningsbesked 2

Gå in på antagning.se och se om du blivit antagen! Fortfarande inte sökt? Vissa program och kurser är fortfarande öppna för sen anmälan.

 

Till sen anmälan på antagning.se

Hitta din utbildning

Fristående kurser

Följ rektor Karin Röding

 

Blogg

Twitter

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På Mälardalens högskola har vi bland annat uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för lärare och rektorsutbildning. 

 

Mer information

För dig från näringsliv och offentlig sektor

Högskolan driver varje år hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Kontakta oss

Ledande forskning för värde och nytta

Mälardalens högskola fokuserar på forskning som genererar nyttiga lösningar i forskningens framkant, allt i lokal-global samproduktion.

 

Forskning för värde och nytta

Senaste nyheter

  • I år välkomnar vi Sue Dockett, professor vid Charles Sturt University, som gästprofessor till minne av Alva Myrdal. Under sin tid på MDH kommer hon forska i övergången mellan förskola och skola och vad som förväntas av barn, föräldrar och skola. Att jämföra länder emellan är viktigt eftersom det uppmuntrar oss att reflektera över varför saker är som de är, menar Sue.

  • Johannes Löfgren läser civilingenjörsprogrammet i produkt- och processutveckling på MDH. Men från i höst tar han plats i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) studentråd. Anledningen: att han bidrar med viktig kompetens i studentrådet.

  • Idag kom resultatet av antagningsomgång två, och siffrorna visar MDH antagit cirka 40 studenter fler HT2014 än HT2013.

Kalender