Sen anmälan

Missade du sista anmälningsdag för utbildning till våren 2015? Än finns chansen!

Sen anmälan på antagning.se

Hitta din utbildning

Fristående kurser

Följ rektor Karin Röding

 

rektorsblogg.mdh.se

@KarinRoding på Twitter

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På Mälardalens högskola har vi bland annat uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för lärare och rektorsutbildning.

Kompetensutveckling och fortbildning

För dig från näringsliv och offentlig sektor

Högskolan driver varje år hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Samverkanskontakter på MDH

Ledande forskning för värde och nytta

Mälardalens högskola fokuserar på forskning som genererar nyttiga lösningar i forskningens framkant, allt i lokal-global samproduktion.

 

Forskning för värde och nytta

Senaste nyheter

  • Från och med hösten 2014 erbjuds studenter på Mälardalens högskola (MDH) möjligheten att läsa fortsättningskursen i tyska i Tyskland kombinerat med praktik på en tysk arbetsplats. Studenterna Johanna Wretman och Karl Johan Klang menar att erfarenheten inte bara fördjupat deras tyskakunskaper och gett dem värdefull internationell arbetslivserfarenhet utan dessutom gett dem goda förutsättningar för ett framtida arbetsliv.

  • Mälardalens högskola var lyckosamma när KK-stiftelsen delade ut forskningsmedel i slutet av förra veckan. Bland annat får högskolan över 20 miljoner kronor till mjukvaruutveckling inom inbyggda system och hälsoteknik.

  • Med hjälp av förbättrad korrekthet för modelltestning, menar Raluca Marinescu, doktorand inom inbyggda system, att det går att upptäcka fel tidigare i utvecklingen av ny programvara inom bilindustrin. Den 19 december försvarar hon sin licentiatuppsats på MDH i Västerås.

Kalender

  • Den 19 februari har du möjlighet att delta på årets första Exjobbsdag. Där får du chans att personligen knyta kontakter och träffa uppdragsgivare inför ditt examensarbete.

  • Vill du hitta en student som kan utföra ett uppdrag (examensarbete eller uppsats) inom företagsekonomi, bygg eller energi? Då är du välkommen att delta på vårens Exjobbsdag på Mälardalens högskola i Västerås!

  • Den 26 februari arrangerar Akademin för Hälsa, vård och välfärd, i samarbete med Karriärtorget, en karriärdag för studenter som läser beteendevetenskap. Du är varmt välkommen som gäst från arbetslivet, så att studenterna får chansen att träffa så många yrkesverksamma som möjligt!