• Högskoledagen 2015

Sen anmälan

Missade du sista anmälningsdag för utbildning till våren 2015? Än finns chansen!

Sen anmälan på antagning.se

Hitta din utbildning

Fristående kurser

Följ rektor Karin Röding

 

rektorsblogg.mdh.se

@KarinRoding på Twitter

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På MDH har vi bland annat uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för lärare och rektorsutbildning.

Kompetensutveckling och fortbildning

För dig från näringsliv och offentlig sektor

MDH driver varje år hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Samverkanskontakter på MDH

Ledande forskning för värde och nytta

MDH fokuserar på forskning som genererar nyttiga lösningar i forskningens framkant, allt i lokal-global samproduktion.

 

Forskning för värde och nytta

Senaste nyheter

Kalender

  • Välkommen till Högskoledagen i Västerås! Gå på informationspass och besök mässområdet, så får du veta mer om våra utbildningar, få allmän information om högskolestudier och träffa studenter och personal.

  • VO Salberga söker sommarvikarier inför 2015. Den 11 mars finns representanter på plats för att berätta om verksamheten och svara på frågor. Besök Karriärtorget mellan 10:00-14:00 för att få veta mer!

  • Sara Cederbom vid akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) disputerar med avhandlingen ”Ability in everday activities among older women with chronic musculoskeletal pain living alone. A behavioural medicine approach in physiotherapy”, den 12 mars vid Karolinska Institutet (KI), på institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Sara Cederbom är den första fysioterapeuten från MDH som disputerar.