Antagningsbesked 2

Gå in på antagning.se och se om du blivit antagen! Fortfarande inte sökt? Vissa program och kurser är fortfarande öppna för sen anmälan.

 

Till sen anmälan på antagning.se

Hitta din utbildning

Fristående kurser

Följ rektor Karin Röding

 

rektorsblogg.mdh.se

@KarinRoding på Twitter

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På Mälardalens högskola har vi bland annat uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för lärare och rektorsutbildning. 

 

Kompetensutveckling och fortbildning

För dig från näringsliv och offentlig sektor

Högskolan driver varje år hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Samverkanskontakter på MDH

Ledande forskning för värde och nytta

Mälardalens högskola fokuserar på forskning som genererar nyttiga lösningar i forskningens framkant, allt i lokal-global samproduktion.

 

Forskning för värde och nytta

Senaste nyheter

  • Rebecca Hellbom, student vid kammarmusikprogrammet på Mälardalens högskola (MDH), fick i helgen föreningen Konserthusets Vänners ungdomsstipendium 2014 i Västerås konserthus. Stipendiebeloppet på 25 000 kronor har till syfte att uppmuntra ungdomars förkovran inom musik och dans.

  • Ta chansen att lyssna till högklassig musik med studenter från kammarmusikprogrammet vid Mälardalens högskola (MDH) under Västerås kulturnatt den 20 september. De uppträder i Västerås konserthus vid två tillfällen under kvällen, dels i en konsert med Västmanlands symfoniorkester kl 19.00, dels i konserten ”Morgondagens stjärnor” kl 21.00.

  • Den 26 september möter forskare från MDH allmänheten och skol- och gymnasieelever under ForskarFredag. Totalt kommer nästan 30 forskare att på olika sätt berätta om sin forskning.

Kalender