Sista anmälningsdag 15 okt

Sista anmälningsdag till vårterminen 2016 är 15 oktober.

Hitta din utbildning

Hitta din utbildning

Fristående kurser

Följ rektor Karin Röding

 

rektorsblogg.mdh.se

@KarinRoding på Twitter

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På MDH har vi bland annat uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för lärare och rektorsutbildning.

Kompetensutveckling och fortbildning

För dig från näringsliv och offentlig sektor

MDH driver varje år hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Samverkanskontakter på MDH

Ledande forskning för värde och nytta

MDH fokuserar på forskning som genererar nyttiga lösningar i forskningens framkant, allt i lokal-global samproduktion.

 

Forskning för värde och nytta

Senaste nyheter

  • Utbredningen av onlinespel ger människor större möjlighet att spela när som helst och var som helst. Men spelandet ger inte bara glädje, det kan även ha negativa konsekvenser. Den viktigaste faktorn för om spelandet får negativa sociala konsekvenser eller leder till ohälsa är framför allt anledningen till varför man spelar. Det menar Charlotta Hellström i sin avhandling om spelvanor bland ungdomar.

  • Boken ”Migration och etnicitet - perspektiv på mångkulturellt Sverige” ger en introduktion till forskningen om etnicitet och migration i Sverige. Den riktar sig främst till studenter och forskare inom sociologi och socialt arbete, men lämpar sig även för andra utbildningar som behandlar etnicitet och migrationsfrågor. En av redaktörerna till boken är universitetslektor Mehrdad Darvishpour vid MDH.

  • Idag har HM Konungen och flera delegater från Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, besökt MDH i Västerås. De fick möta forskare och studenter inom flera av högskolans teknikområden.

Kalender