• Science@MDH 2014

    Science@MDH 2014 - om forskning för framtiden

    På Science@MDH, en dag om forskning, talar några av MDH:s forskare om sin forskning och vad de brinner för.

    Science@MDH 2014

Sen anmälan

Missade du sista anmälningsdag för utbildning till våren 2015? Än finns chansen!

Sen anmälan på antagning.se

Hitta din utbildning

Fristående kurser

Följ rektor Karin Röding

 

rektorsblogg.mdh.se

@KarinRoding på Twitter

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På Mälardalens högskola har vi bland annat uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för lärare och rektorsutbildning.

Kompetensutveckling och fortbildning

För dig från näringsliv och offentlig sektor

Högskolan driver varje år hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Samverkanskontakter på MDH

Ledande forskning för värde och nytta

Mälardalens högskola fokuserar på forskning som genererar nyttiga lösningar i forskningens framkant, allt i lokal-global samproduktion.

 

Forskning för värde och nytta

Senaste nyheter

  • Bröstavbildning med hjälp av mikrovågor gör det lättare att urskilja en eventuell tumör från övrig vävnad, vilket kan hjälpa läkare att ställa rätt diagnos snabbare. Dessutom innebär undersökningen inget obehag för kvinnan. ”Mikrovågsteknik kan bli ett komplement, eller rent av ett alternativ, till dagens röntgenteknik”, säger Nikola Petrovic, forskare inom hälsoteknik på Mälardalens högskola (MDH).

  • Patientsäkerheten i telefonrådgivningssamtal till 1177 blir högre när en uppringare får svara på öppna medicinska frågor om sitt eller en anhörigs sjukdomstillstånd. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Mälardalens högskola (MDH), Högskolan i Gävle och Uppsala Universitet.

  • Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat flera av MDH:s vårdutbildningar. Omdömena är blandade; specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatri tilldelas mycket hög kvalitet, magisterexamen i vårdvetenskap tilldelas hög kvalitet medan specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot anestesi, intensiv och distrikt får bristande kvalitet.

Kalender