Sen anmälan

Missade du sista anmälningsdag för utbildning till våren 2015? Än finns chansen!

Sen anmälan på antagning.se

Hitta din utbildning

Fristående kurser

Följ rektor Karin Röding

 

rektorsblogg.mdh.se

@KarinRoding på Twitter

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På Mälardalens högskola har vi bland annat uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för lärare och rektorsutbildning.

Kompetensutveckling och fortbildning

För dig från näringsliv och offentlig sektor

Högskolan driver varje år hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Samverkanskontakter på MDH

Ledande forskning för värde och nytta

Mälardalens högskola fokuserar på forskning som genererar nyttiga lösningar i forskningens framkant, allt i lokal-global samproduktion.

 

Forskning för värde och nytta

Senaste nyheter

  • Tisdagen den 25 november tävlar Eric Hansen, forskare inom konsumentpsykologi vid Mälardalens högskola (MDH), i riksfinalen om vem som bäst kommunicerar sin forskning på fyra minuter.

  • En ny utvärderingsstudie gjord vid Mälardalens högskola (MDH) visar att de faktorer som främst påverkar patienters tillgång till vård på lika villkor är bland annat brist på resurser inom vården, bostadsområde och patientens bakgrund. Nu har 48 arbetssätt utvecklats och prövats för en mer jämlik vård.

  • Den svenska skolan står inför stora utmaningar och utvecklingsmöjligheter, det visade bland annat resultaten i PISA-undersökningarna och närstudier av de nationella proven. Den 18 och 19 november anordnar Mälardalens högskola (MDH) konferensen MKL-dagarna, där presenteras aktuell skolforskning kring bland annat matematikundervisning, nyanländas lärande och hur det kommer sig att vissa barn inte når skolans mål i att läsa, skriva och räkna.

Kalender