Sen anmälan

Missade du sista anmälningsdag för utbildning till hösten 2015? Än finns chansen!

Sen anmälan på antagning.se

Hitta din utbildning

Fristående kurser

Följ rektor Karin Röding

 

rektorsblogg.mdh.se

@KarinRoding på Twitter

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På MDH har vi bland annat uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för lärare och rektorsutbildning.

Kompetensutveckling och fortbildning

För dig från näringsliv och offentlig sektor

MDH driver varje år hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Samverkanskontakter på MDH

Ledande forskning för värde och nytta

MDH fokuserar på forskning som genererar nyttiga lösningar i forskningens framkant, allt i lokal-global samproduktion.

 

Forskning för värde och nytta

Senaste nyheter

  • Under tio dagar har 30 studenter på den nordiska samarbetskursen integrerad informationsdesign vid Mälardalens högskola (MDH) byggt nya elektroniska musikinstrument. Nu visas resultatet upp under ett framträdande på Norbergfestivalen, en årlig festival för elektronisk och interaktiv digital musik, som pågår från 30 juli till 1 augusti.

  • I sin doktorsavhandling fastslår Ulrika Florin, vid Mälardalens högskola (MDH), att större konstnärlig frihet kan leda till högre kvalitet och fler möjligheter till utveckling i offentliga konstprojekt. Idag anpassar sig konstnärerna ofta mer efter uppdragsgivaren än de egentligen önskar, vilket ger ett sämre slutresultat.

  • Undervattensroboten Naiad, som har skaptas och konstruerats av studenter på civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola (MDH), ska delta i en internationell robotiktävling i San Diego i sommar. Roboten är det enda svenska och ett av få europeiska bidrag i tävlingen. Den utgör även grunden för ett forskningsprojekt på MDH med målet att rensa Östersjön från gifter och minor.

Kalender

  • Peter Sjögren vid akademin för innovation, design och teknik försvarar sin licentiatuppsats ”Considering engineering change management in project realisation: the case of offshore platform projects” i sal Filen på Mälardalens högskola i Eskilstuna.

  • Den 1 september i Eskilstuna redovisas forskningsresultaten från forskningsprojektet FÖRST inom Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) om föräldrar som tillskrivs kognitiva svårigheter. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska verktyg i det sociala omsorgsarbetet för att stödja och förbättra föräldrars omsorgsförmåga. Projektet har utmynnat i ett arbetsverktyg med tio utvecklingsmål för att skapa ett relationsbyggande bemötande.

  • Sasha Shahbazi vid akademin för innovation, design och teknik försvarar sin licentiatuppsats ”Material efficiency management in manufacturing” i sal Filen på Mälardalens högskola i Eskilstuna.