• Suttit länge vid datorn?

  Den 2 mars har du möjlighet att få tips från studenthälsan om hur du undviker skärmögon och paddnacke.

  Läs mer om föreläsningen den 2 mars

 • Mobilapp för schema

  Mobilapp för schema och resursbokning

  På MDH finns en officiell mobilapp för schema och resursbokning, Kronox.

  Mobilapp för schema och resursbokning

 • Så skapar vi en säker högskola

  För att skapa en trygg studiemiljö är det viktigt att komma ihåg att ditt MDH-kort är ditt eget och att du aldrig ska ge någon annan tillträde till högskolans lokaler.

  Vid MDH finns en ledningsgrupp för särskilda händelser. Gruppen har ett gemensamt telefonnummer 073-960 88 22 dit du som student ska ringa om något oväntat inträffar. Lägg in numret i din mobil så att du alltid har det nära tillhands!

Nyheter

 • Den 4 februari anordnades Karriärdagen för sjuksköterskor på MDH i Västerås. Över 100 studenter kom för att träffa potentiella framtida arbetsgivare när kommuner, landsting och organisationer runt om i Mälardalsregionen samlades.

 • MDH erbjuder en fortsättningskurs i tyska där undervisningen kombineras med 13 veckors praktik på en arbetsplats i Tyskland. Syftet med kursen är att ge arbetslivserfarenhet, språkövning och insikt i hur det fungerar på en tysk arbetsplats. Hanna Holmstrand och Maria Hallberg är två studenter som tagit möjligheten att praktisera i Tyskland via MDH.

 • Nytt år och några nya databaser finns nu tillgängliga via bibliotekets webbplats för dig som är student eller anställd vid MDH.

Kalender

 • Föreläsningen kommer ge en grundutbildning inom aktiehandel och sparande. Föreläsarna kommer att inspirera publiken och ge dem verktyg så att de på egenhand lära sig mer och bli bättre på att ta kloka investeringsbeslut.

 • Träffa uppdragsgivare inför ditt examensarbete.

 • Den 17 februari utses Årets alumn 2015 och du som är student, anställd på högskolan och alumn är välkommen att delta på ceremonin.