Studenttorget

Öppet måndag till torsdag 8.00-16.00 och fredag 8.00-15.00

E-post: studenttorget@mdh.se

Telefon: 021-10 13 10

 

 

Studentnyheter

  • Tillverkningsindustrin måste arbeta för att bli mer hållbar, men det kräver omställning av produktionen, något som kan innebära förlorad konkurrenskraft om man enbart tittar på kortsiktiga resultat. Anna Sannö, doktorand vid forskarskolan Innofacture på MDH har i sin forskning tagit fram en modell som ska underlätta skiftet, som gör att företag medvetet kan jobba så att företaget undviker att tappa i den långsiktiga konkurrenskraften.

  • MDH uppmärksammar World AIDS Day, 1 december, för att sprida kunskap, motverka diskriminering och minska fördomar. För många som lever med HIV är de största problemen inte kopplade till viruset i sig utan till de fördomar de möter.

  • Nu går det åter igen ut påminnelser om att anmäla sig till tentamen. Påminnelsen skickas fem dagar innan sista anmälningsdag till din MDH-epostadress.

  • Var med och påverka vem som får utmärkelsen Årets alumn. Du kan nominera din kandidat till och med den 20 december 2017.

  • Olcay Sert är ny universitetslektor i engelska på MDH. Det var hans intresse för mänskliga möten och de utmaningar som finns i att försöka förstå varandra som ledde in honom på forskningsbanan. Idag använder han sin kunskap inom lingvistik och språk för att stärka lärarnas kommunikationskompetens i klassrummet.

Kalender

  • Cesam gästar studenttorget och vill få in tips och idéer på hur du som student vill ha din utbildning, undervisning - vad du tycker är bra eller vad som är mindre bra osv. Tävling med fina priser!

  • Välkommen på Jesús Zambranos docentföreläsning med titeln: "What your mother never told you about microorganisms (and you were afraid to ask)"

  • Är detta något som kommer att stå på löpsedlar runt om i landet om några år? Det talas allt mer om basinkomst eller medborgarlön, d v s en icke-villkorad ersättning baserad på medborgarskap. Idag finns försök i bland annat Finland och Nederländerna. Är detta framtiden även i Sverige?

  • Karriärdagen för sjuksköterskor ger möjlighet för aktörer inom landsting, kommunal eller privat sektor och sjuksköterskestudenter vid MDH att träffas och knyta värdefulla kontakter.

  • Exjobbsdagen erbjuder arbetsgivare och studenter att mötas för att prata om möjligheter till examensarbeten.

 

Lokal MDH Eskilstuna