Nyheter

  • Telefonnummer 020 – 50 61 00 upphör att gälla den 31 augusti.

  • Lena Wiklund Gustin, universitetslektor i vårdvetenskap vid MDH, har tilldelats årets hederspris för boken Psykologi för sjuksköterskor. Det är Sveriges främsta utmärkelse för etablerade och blivande författare av kurslitteratur och delas årligen ut av Studentlitteratur.

 

Kalender