• Öppettider i jul och nyår

  Vissa enheter på MDH har justerade öppettider under perioden 23 december – 6 januari. Ordinarie öppettider gäller igen från den 7 januari 2015, om inget annat uppges.

  Öppettider i jul och nyår

 • Mobilapp för schema

  Mobilapp för schema och resursbokning

  På MDH finns en officiell mobilapp för schema och resursbokning, Kronox.

  Mobilapp för schema och resursbokning

 • Studenterna tycker till om arbetsmiljön

  I maj genomfördes en studentenkät i syfte att få en bild av studenternas arbetsmiljö. Enkäten är en del av den årliga kartläggning som genomförs för att få underlag till högskolans årliga likabehandlingsplan.

  Mer om enkäten och resultatet

 • Ny student på MDH

Nyheter

 • Från och med hösten 2014 erbjuds studenter på Mälardalens högskola (MDH) möjligheten att läsa fortsättningskursen i tyska i Tyskland kombinerat med praktik på en tysk arbetsplats. Studenterna Johanna Wretman och Karl Johan Klang menar att erfarenheten inte bara fördjupat deras tyskakunskaper och gett dem värdefull internationell arbetslivserfarenhet utan dessutom gett dem goda förutsättningar för ett framtida arbetsliv.

 • Kristin Molander Våtz är en av MDH:s 35 studentambassadörer. Här skriver hon om hur det är att arbeta som studentambassadör och vara en viktig och uppskattad del i högskolans marknadsförings- och rekryteringsarbete.

 

Kalender