• Sök till nya masterprogrammet inom hälsa och välfärd!

  I vår har du återigen möjlighet att söka till  masterprogrammet inom hälsa och välfärd! Utbildningen ges på engelska och i dagsläget finns inriktningarna arbetslivsvetenskap, socialt arbete och vårdvetenskap med inriktning omvårdnad!

 • Utbildning inom hälsa och välfärd

  Läs till beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeut (sjukgymnast), sjuksköterska eller socionom. Vi erbjuder även ett antal specialistsjuksköterske-, magister- och masterprogram.

  Program och kurser

 • Forskning inom hälsa och välfärd

  Stark forskningsbas och god samverkan med regionen och internationella samverkanspartners, bidrog till en ny forskarutbildning inom hälsa och välfärd. Hösten 2012 startade forskarutbildningen för första gången.

  Vår forskning

Välkommen!

Du som är intresserad av utbildning, forskning och samverkan inom hälsa och välfärd, är varmt välkommen att kontakta oss.

På akademin studerar ca 3 000 personer inom arbetslivsvetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdpedagogik och/eller vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

Maria Müllersdorf , akademichef
Mer information om akademin

Läs en kurs i vår

Det finns fortfarande möjlighet att söka till höstens kurser. Vi erbjuder ett flertal kurser på såväl grund- som avancerad nivå: Sök kurser i utbildningsdatabasen

Internationell hälsa

Du som är examinerad beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeut, sjuksköterska eller socionom från Mälardalens högskola har möjlighet att under ett år studera hälsa ur ett internationellt perspektiv i Thailand. Ta chansen att läsa

Internationell hälsa