Lediga anställningar

MDH är en stor arbetsplats med omkring 900 medarbetare - forskare, lärare och administrativ personal. Kanske är du en av våra blivande kollegor?

MDH är en dynamisk arbetsplats där du som medarbetare är kärnan i verksamheten. MDH kännetecknas av ett öppet arbetsklimat, framåtanda och nytänkande och här har du som anställd en personlig kompetensutvecklingsplan samt årliga medarbetarsamtal för att leda dig framåt i dina arbetsuppgifter och fortsatta karriärutveckling.

Högskolan strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. Vår ambition är att vara en arbetsplats med en ökad tillgänglighet vad gäller lokaler, kommunikation och information.

MDH har sedan 2006 ett certifierat arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001.

 

Lediga anställningar - Lärare

Visar 5 lediga anställningar
Titel Sista ansökn. Ref.nummer
Professor i specialpedagogik med inriktning mot didaktik 2016-06-02 2016/0161
Universitetslektor i specialpedagogik 2016-06-02 2016/1036
Universitetsadjunkt i rumslig gestaltning 2016-05-13 2016/1231
Universitetslektor i didaktik 2016-05-09 2016/0875
Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot förskola och förskoleklass 2016-05-09 2016/0374

 

Lediga anställningar - Doktorander

Visar 1 lediga anställningar
Titel Sista ansökn. Ref.nummer
Doktorander i didaktik 2016-05-12 2016/1042

 

Lediga anställningar - Teknisk/administrativ personal

Visar 3 lediga anställningar
Titel Sista ansökn. Ref.nummer
Chef för högskolegemensamt forskningsstöd 2016-05-19 2016/1087
Kommunikatör 2016-05-13 2016/1232
Vaktmästare 2016-05-06 2016/1229

 

Lediga anställningar - Övrig undervisande och forskande personal

Vi annonserar inte några lediga anställningar just nu.
Titel Sista ansökn. Ref.nummer