• 2000 studenter och 11 utbildningsprogram

  På akademin för ekonomi, samhälle och teknik studerar omkring 2000 studenter. Här finns åtta utbildningsprogram på grundnivå och tre på avancerad nivå.

  Program på EST

 • Forskning och forskarutbildning

  På akademin för ekonomi, samhälle och teknik bedrivs forskning inom två av högskolans forskningsinriktningar: Framtidens energi samt Industriell ekonomi och organisation (IEO).

  Forskning vid EST

   

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik är en av Mälardalens högskolas fyra akademier. Akademin samlar utbildning och forskning inom ett brett område – från företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, till energi-, miljö- och byggnadsteknik.

 

Nyheter

 • Västeråsaren Markus Järvenpää läser Grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 på MDH. Han vill bli lärare för att det ger honom chansen att göra skillnad.

 • Claes Karlsson är nyutexaminerad från högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik och arbetar nu som nätverkskonsult på Atea Eskilstuna. "Jag arbetar mot företag som behöver specialisthjälp, både för trådlösa och trådbundna nätverk och med brandväggar. "

 • Att plugga på högskolan är ofta en stor omställning, vare sig man kommer direkt från gymnasiet eller har arbetat några år. På MDH finns stöd och hjälp att få, bland annat av Marina Bergman som är högskolans studieteknikcoach.

 

Kalender

 • Automation Summit 2017 – om utvecklingen av det digitala samhället. Med hjälp av experter på olika områden samtalar vi utifrån den samlade kunskapen om hur vi kan starta den förändringsprocess som vi ser måste ske. Vi får experternas bästa konkreta råd. Är du en person som vill veta mer om utvecklingen av det digitala samhället så ska du vara med!