• 2000 studenter och 11 utbildningsprogram

  På akademin för ekonomi, samhälle och teknik studerar omkring 2000 studenter. Här finns åtta utbildningsprogram på grundnivå och tre på avancerad nivå.

  Program på EST

 • Forskning och forskarutbildning

  På akademin för ekonomi, samhälle och teknik bedrivs forskning inom två av högskolans forskningsinriktningar: Framtidens energi samt Industriell ekonomi och organisation (IEO).

  Forskning vid EST

   

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik är en av Mälardalens högskolas fyra akademier. Akademin samlar utbildning och forskning inom ett brett område – från företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, till energi-, miljö- och byggnadsteknik.

 

Nyheter

 • ”LOOP” är ett ettårigt projekt, inom ramen för Samhällskontraktet, med målet att skapa ny kunskap om lärarnas kommunikation och elevernas delaktighet i fysiska och virtuella klassrum. Projektet avslutades i november och en av forskarna i projektet, Anna-Liina Gynne, berättar här hur året har varit.

 • Tillverkningsindustrin måste arbeta för att bli mer hållbar, men det kräver omställning av produktionen, något som kan innebära förlorad konkurrenskraft om man enbart tittar på kortsiktiga resultat. Anna Sannö, doktorand vid forskarskolan Innofacture på MDH har i sin forskning tagit fram en modell som ska underlätta skiftet, som gör att företag medvetet kan jobba så att företaget undviker att tappa i den långsiktiga konkurrenskraften.

 • Den 4 och 5 december arrangerade MDH och Eskilstuna kommun, inom ramen för Samhällskontraktet, en konferens kring Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) och runt 150 deltagare från hela Sverige kom till MDH i Eskilstuna.

 

Kalender