Text

Här får du information om hur du publicerar din uppsats eller examensarbete i Diva.


Registrera och publicera din uppsats eller examensarbete i Diva

Här får du information om hur du publicerar din uppsats eller examensarbete i Diva.

1. Läs och godkänn

För att du ska kunna skicka in din uppsats måste först du godkänna det avtal för publicering som gäller mellan dig och högskolan. Du har möjlighet att läsa den fullständiga avtalstexten i samband med att du skickar in uppsatsen.

Regler och villkor:

 • Uppsatsen ska vara godkänd och eventuella ändringar som du blivit ålagd ska ha genomförts.
 • Vid de olika akademierna kan det finnas skilda bestämmelser för uppsatspublicering på webben. Om du inte känner till vad som gäller, så hör efter med din lärare innan du lägger ut uppsatsen.
 • Du ansvarar för att du är upphovsman till uppsatsen, har tillstånd för publicering av eventuella delar som har annan upphovsman (till exempel medförfattare eller för bilder) samt att uppsatsen i övrigt inte strider mot gällande rätt.
 • För att använda andras bilder, diagram etcetera måste du ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
 • BUSlänk till annan webbplats (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) företräder tusentals svenska och internationella konstnärer. Vill du använda en bild av någon av dessa tar du kontakt med BUS. Annars kan du ta kontakt med upphovsmannen, förlaget eller utgivaren. Skriv i vilket sammanhang du vill använda bilden och var den kommer att publiceras.
 • Om du inte får tillstånd kan du utelämna bilden i den elektroniska utgåvan och ersätta den med en förklarande text som exempelvis ”Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl”.
 • Om du har ditt personnummer någonstans i uppsatsen kan det vara bra att ta bort det innan publicering.

2. Rätt format för uppladdning

Spara ditt arbete som en pdf-fil innan den ska laddas upp i Diva.


3. Logga in för att registrera och publicera

Det är obligatoriskt att registrera uppsatsen i DiVA. Du registrerar själv uppgifterna om din uppsats i ett webbformulär, där PDF-filen också laddas upp.
Logga in för att registrera/publicera i Divalänk till annan webbplats

Använd ditt användarnamn och lösenord som du fått från högskolan.


Välj om din text ska kunna laddas ner av andra

 • När du registrerar ditt arbete i Diva ska du ladda upp arbetet som en fulltextfil.
 • Det är obligatoriskt att ladda upp sin uppsats i DiVA, men du kan välja om filen ska vara fritt tillgänglig på internet eller om filen ska vara dold.
 • Om du inte vill att filen ska vara tillgänglig markerar du alternativet ”endast arkivering” i samband med att du laddar upp filen i Diva
 • När du väljer ”endast arkivering” kan ditt arbete fortfarande sökas fram som en post/referens i Divas allmänna sökgränssnitt, men ditt arbete kommer inte att finnas tillgängligt för nedladdning.

Observera att du inte ska skicka in ett arkivexemplar i pappersform. Arkivering sker digitalt i Diva.


Var finns din uppsats efter publiceringen?

Efter att uppsatsen blivit registrerad/publicerad i Diva är den sökbar på flera ställen:

 • Uppsöklänk till annan webbplats - den nationella söktjänsten för uppsatser i fulltext.
 • Uppsatser.selänk till annan webbplats - ett alternativ till Uppsök.
 • Divaportalenlänk till annan webbplats - en söktjänst för alla de högskolor och universitet som ingår i Diva-konsortiet.
 • Lokal Diva-ingånglänk till annan webbplats - speciellt för uppsatser från MDH.
 • Slutligen indexeras uppsatsen även i Urkundlänk till annan webbplats och får alltså ett visst skydd mot eventuella försök till plagiat

Steg-för-steg-guide över hur du registrerar uppsats i Diva

 1. Logga in med det användar-id och lösenord som du fått när du registrerade dig vid MDH (samma som till studentportalen).
 2. Klicka på: lägg till publikation/ladda upp filer. Välj sedan publikationstyp i rullningslisten, det vill säga studentuppsats (examensarbete). Klicka därefter på fortsätt.
 3. Fyll i namn och efternamn för dig själv och för eventuella medförfattare. Klicka på ytterligare författare för att lägga till flera författare.
 4. Ange vid vilken akademi du studerar. På ”Institution, avdelning eller program: Välj organisation” är det viktigt att du väljer en av följande:
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)
  • Akademin för innovation, design och teknik (IDT)
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
  • Om du lämnar rutan blankt eller väljer endast ”Mälardalens högskola” sorteras inte uppsatsen till rätt akademiadministration, vilket skapar en fördröjning för dig som student. Akademin får ingen avisering om din registrering och administratören kan inte hantera uppsatsen i Diva.
 5. Ange om ditt arbete är skrivet i samarbete med externt företag eller organisation. Ange titel och huvudtitel för ditt arbete. Ange även språk för uppsatstitel.
 6. Ange uppsatsnivå och antal högskolepoäng. Kontakta kursansvarig på din akademi om du är osäker på dessa uppgifter.
 7. Fyll i publiceringsår och antal sidor. Vanligtvis räknar du endast de sidor som du numrerat. Serietitel väljs endast om du skrivit ditt arbete på lärarprogrammet. Annars hoppar du över denna uppgift. Hoppa över annan serie och identifikatorer.
 8. Välj nationell ämneskategori (välj den kategori som ligger närmast ditt uppsatsämne). Välj uppsök ämneskategori. Lägg om du vill in valfria ämnesord under nyckelord. Hoppa över ingår i projekt.
 9. Skriv/klistra in abstract (sammanfattning av uppsats).
 10. Ange vem som fungerat som handledare under uppsatsarbetet.
 11. Fyll i uppgift om examinator. Du behöver inte fylla i info om presentation. Klicka därefter på fortsätt.
 12. Ladda upp din uppsatsfil. Innan du laddar upp din uppsats ska filen sparas i PDF-format.
 13. Innan du fortsätter läser du igenom och godkänner avtalet för elektronisk publicering.
 14. Avsluta registreringen genom att klicka på skicka in. När du skickat in din uppsats hamnar den i Divas administrativa gränssnitt. Nu kan du inte längre komma åt uppsatsen för att göra eventuella ändringar. Om något måste ändras kontaktar du din akademi.
 15. Efter att du skickat in uppsatsen tas den om hand av en administratör på din akademi. Först när administratören godkänt din registrering blir den synlig i Diva. Detta kan ibland dröja. Har du frågor rörande din registrerade uppsats kontaktar du din akademi.
 16. Observera att du inte ska skicka in ett arkivexemplar i pappersform. Arkivering sker endast digitalt i Diva.


Behöver du hjälp?

Observera att du inte kan korrigera felaktigheter själv efter att uppsatsen har skickats in. Om något blev fel vid registreringen/publiceringen, kontakta en Diva-administratör på din akademi.

 Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sekreterare

Nina Andersson

+4621103142

nina.andersson@mdh.se

Sekreterare

Hanna Carlsson

+4621107020

hanna.carlsson@mdh.se

Sekreterare

Elizabeth Catellani

+4621101485

elizabeth.catellani@mdh.se

Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sekreterare

Benita Bertling

+4616153666

benita.bertling@mdh.se

Sekreterare

Louise Eriksson

+4616153239

louise.eriksson@mdh.se

Sekreterare

Anna Lind

+4621101575

anna.lind@mdh.se

Sekreterare

Linda Rydeling

+4621101474

linda.rydeling@mdh.se

Handläggare Verksamhetsförlagd utbildning

Karin Sandeberg

+4616153464

karin.sandeberg@mdh.se

Sekreterare

Nives Toman-Vescovi

+4616153407

nives.toman@mdh.se

Akademin för innovation, design och teknik

Sekreterare

Annika Collander Flytström

+4621101599

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sekreterare

Soile Eriksson

+4616153441

soile.eriksson@mdh.se

Sekreterare

Pamela Rivera

+4621107074

pamela.rivera@mdh.se