Text

Circular Economy in Context of Environmental Engineering

 • Credits 2.5  credits
 • Education ordinance Second cycle
 • Study location Distance with no obligatory meetings
 • Course code MTK335
 • Main area Environmental Engineering

Circular economy is a concept within sustainable development, where economy and ecology are not in competition. However, there are over 100 different definitions of circular economy, which make a systematic implementation difficult. Within this course you will learn about the benefits of circular economy in the context of environmental engineering and how to assess environmental impact of circular processes.

Kursen behandlar begreppen cirkulär ekonomi, dess användning och begränsningar inom området miljöteknik, metoder för att bedöma resurseffektivitet, hållbarhet och miljöeffekt samt praktiska exempel relaterade till avfallshantering.

Om kursen

Cirkulär ekonomi är ett begrepp inom hållbar utveckling, där ekonomi och ekologi inte konkurrerar. Det finns dock över 100 olika definitioner av cirkulär ekonomi, vilket försvårar en systematisk implementering. Inom denna kurs lär du dig om fördelarna med cirkulär ekonomi i samband med miljöteknik och hur du kan bedöma miljöeffekter av cirkulära processer.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Occasions for this course

Autumn semester 2021

 • Autumn semester 2021

  Scope

  2.5 credits

  Time

  2021-08-30 - 2021-11-07 (part time 50%)

  Education ordinance

  Second cycle

  Course type

  Course

  Application code

  MDH-23067

  Language

  English

  Study location

  Independent of location

  Teaching form

  Distance learning
  Number of mandatory occasions including examination: 0
  Number of other physical occasions: 0

  Course syllabus & literature

  See course plan and literature list (MTK335)

  Specific requirements

  120 hp including 90 hp engineering and/or natural science. In addition Swedish course B/Swedish course 3 and English course B/English course 6 are required. For courses given entirely in English exemption is made from the requirement in Swedish course B/Swedish course 3.

  Selection

  University credits

Questions about the course?

If you have any questions about the course, please contact the Course Coordinator.

To top