Text

Model-based development: Theory and practice (MBD-TP)

 • Credits 7.5  credits
 • Education ordinance Second cycle
 • Study location Distance with no obligatory meetings
 • Course code DVA471
 • Main area Computer Science

The aim of this course is to provide participants with the principles behind model-driven development of software systems and the application of such a methodology in practice. Modelling is an effective solution to reduce problem complexity and, as a consequence, to enhance time-to-market and properties of the final product.

About this course
Course modules:

* Basic concepts of modelling; what are models, metamodels, model transformations, modelling languages
* Model-Driven Engineering in practice; domain-specific languages, UML profiles, design, analysis, and implementation of software systems through model-driven techniques
* Practical problems in modelling usage; evolution management, tool chaining

Related industrial challenges addressed in the course

* Foresee potentials and pitfalls entailed by the adoption of Model-Driven Engineering techniques in the current organisation setting
* Draw a sustainable plan for introduction of modelling techniques in the development process.
* Recognise tool maintenance and vendor locking factors

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om principerna bakom modellbaserad utveckling av mjukvarusystem samt den praktiska tillämpningen av en sådan metodik. Modellering utgör en effektiv lösning för att minska problemkomplexitet och därmed förkorta utvecklingstiden samt förbättra slutproduktens egenskaper.

Om kursen

Moduler:

 • Grundläggande modelleringsbegrepp: vad är modeller, metamodeller, modellomvandlingar, modellspråk
 • Modelldriven teknik i praktiken: domänspecifika språk, UML-profiler, design, analys, samt implementering av mjukvarusystem genom modelldrivna tekniker
 • Praktiska problem i modellanvändningen: evolutionshantering, verktygsstöd

Du kommer att lära dig

 • Förstå de allmänna underliggande principerna kring modelldrivna tekniker
 • Analysera de kontextuella framgångsfaktorerna och fallgroparna i införandet av modelldriven mjukvaruutveckling i den egna organisationen
 • Analysera möjliga problem relaterade till verktygskompatibilitet, behov av att utöka eller anpassa modellspråket, samt stöd för distribuerad utveckling

Relaterade industriella utmaningar som behandlas i kursen

 • Förutse möjligheter och fallgropar vid införandet av modelldrivna tekniker i den egna organisationen
 • Upprätta en hållbar plan för att införa modelltekniker i utvecklingsprocessen
 • Uppmärksamma behov av verktygsunderhåll och eventuella leverantörsberoenden

Särskild behörighet

120 hp, varav 80 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 30 hp programmering eller mjukvaruutveckling. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Occasions for this course

Autumn semester 2021

 • Autumn semester 2021

  Scope

  7.5 credits

  Time

  2021-08-30 - 2022-01-16 (part time 25%)

  Education ordinance

  Second cycle

  Course type

  Independent course

  Application code

  MDH-24543

  Language

  English

  Study location

  Independent of location

  Teaching form

  Distance learning
  Number of mandatory occasions including examination: 0
  Number of other physical occasions: 0

  Course syllabus & literature

  See course plan and literature list (DVA471)

  Specific requirements

  120 credits of which at least 80 credits within technology or informatics, including at least 30 credits in programming or software development.
  In addition, Swedish course B/Swedish course 3 and English course A/English course 6 are required. For courses given entirely in English exemption is made from the requirement in Swedish course B/Swedish course 3.
   

  Selection

  Applicants with at least 12 month (full-time) documented work-experience from software development have priority. Other applicants are ranked by university credits.

Questions about the course?

If you have any questions about the course, please contact the Course Coordinator.

Senior Lecturer

Antonio Cicchetti

+4621151762

antonio.cicchetti@mdh.se

To top