Kammarmusik

Vid MDH finns en musikverksamhet, Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens högskola. Undervisningen sker i en fantastisk och inspirerande miljö på Västerås slott där du har tillgång till övnings- och undervisningsrum dygnet runt och promenadavstånd till konserthus, teater, centralstation och centrum.

Om utbildningarna

De olika musik- och operautbildningarna som erbjuds vid Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola berikar varandra. Dynamiken i samspelet mellan alla studenter och lärare bidrar till den höga konstnärliga kvaliteten. Undervisningen bedrivs av flera av landets främsta lärare.

Ta del av alla utbildningar vid Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens högskola

Många lärarledda undervisningstimmar

Musikutbildningarna lägger stor vikt både på individuell utveckling och kammarmusicerande. 

Några exempel på undervisningskvoter i kammarmusikprogrammet, kammaropera och huvudinstrument, fortsättningskurs i klocktimmar per:

  • 14 timmar individuell undervisning per termin i huvudinstrument
  • 8 timmar kammarmusik per termin (endast Kammarmusikprogrammet)

Kammarmusikkvoten ovan är den kvot som tilldelas dig personligen, men eftersom du kan medverka i ensembler på andras lektionstid blir det, beroende på hur många ensembler du själv är med i, ett stort antal lärarledda undervisningstimmar i kammarmusik. Romansinterpretation är en stor del av sångarnas kammarmusik. För dig som går kammaropera eller huvudinstrument, fortsättningskurs är det frivilligt att delta i kammarmusikverksamheten.

Flertal utbildningsmoment som är tillgängliga för samtliga studenter

Musikutbildningarnas gemensamma lektioner är öppna för samtliga studenter vilket ger dig en unik möjlighet att lära känna de andra instrumenten och deras repertoar. 

I kammarmusikprogrammets kurs Musikern som konstnär ingår musikhistoria, seminarier, gästföreläsare, studieteknik, auditionkurs och mental träning, konsertpraxis, entreprenörskap, introduktion till konstnärlig forskning och självledarskap. Samtliga moment är öppna för musikverksamhetens alla studenter.

Stor konsertverksamhet

Alla musikutbildningar vid MDH ger dig tillfällen att framträda inför publik, bland annat genom en omfattande konsertserie som ges på en mängd olika scener. Vi producerar omkring 50 konserter och operaframträdanden varje år.

Under studietiden får du också möjlighet att medverka i olika projekt, bland annat i Västerås Konserthus och Västerås Domkyrka.

Samarbeten med andra musikinstitutioner

Som student vid kammarmusikprogrammet eller kammaropera/huvudinstrument, fortsättningskurs får du möjligheten att gå gratis på generalrepetitioner och konserter genom våra samarbeten med musikinstitutioner som:

Västerås konserthus
Västerås domkyrka
Kungliga operan i Stockholm
Sveriges Radios symfoniorkester
Opera på skäret