Program

A Analytical Finance, 180 hp
B Barnmorskeprogrammet, 90 hp
Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp Eskilstuna
Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp Västerås
Byggnadsingenjörsprogrammet, 180 hp
C Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 300 hp
Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp
Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp
D Datavetenskapliga programmet, 180 hp
Datornätverk och datakommunikation, 120 hp
E Ekonomprogrammet, 180 hp Eskilstuna
Ekonomprogrammet, 180 hp Västerås
Energiingenjörsprogrammet, 180 hp
F Folkhälsoprogrammet, 180 hp
Fysioterapeutprogrammet, 180 hp
Förskollärarprogrammet, 210 hp, Eskilstuna
Förskollärarprogrammet, 210 hp, Västerås
G Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp
Grundlärarprogrammet inriktning grundskola årskurs 4-6, 240 hp
H Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign, 180 hp
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik, 180 hp
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp
I Informativ illustration - informationsdesign, 180 hp
Innovationsprogrammet, 180 hp
International Business Management, 180 hp
International Marketing, 60 hp
Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp
K Kammarmusikprogrammet, 180 hp
Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
M Magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp
Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv, 60 hp
Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv, halvfart, 60 hp
Magisterprogram i programvaruteknik, 60 hp
Master's programme in Financial Engineering, 120 hp
Masterprogram i didaktik, 120 hp
Masterprogram i hållbara energisystem, 120 hp
Masterprogram i intelligenta inbyggda system, 120 hp
Masterprogram i programvaruteknik, 120 hp
Masterprogram i teknisk matematik, 120 hp
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning arbetslivsvetenskap, 120 hp
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning socialt arbete, 120 hp
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning vårdvetenskap med inriktning omvårdnad, 120 hp
N Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 hp
P Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram, 120 hp
R Rumslig gestaltning - informationsdesign, 180 hp
S Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Eskilstuna
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Nyköping
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Västerås
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Distans Södertälje
Socionomprogrammet, 210 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp
Speciallärarprogrammet i lärarlyftet, utvecklingsstörning, 90 hp
Speciallärarprogrammet, matematik, svenska, utvecklingsstörning, 90 hp
Specialpedagogprogrammet, 90 hp
T Textdesign - informationsdesign, 180 hp
Ä Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp