Klicka för att se genvägar
Mälardalens högskolas logotyp. Klicka på bilden för att komma till startsidan.
Anpassa
|
Lyssna
|
Kontakta oss
|
Personalsök
|
Suomeksi
|
|

Utbildning på forskarnivå

Att studera på forskarnivå innebär att du skaffar dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att du ska kunna bedriva forskning på egen hand. Studier på forskarnivå är de högsta inom Sveriges utbildningsväsende och du kan ta ut två olika examina: licenciatexamen (120 högskolepoäng) och doktorsexamen (240 högskolepoäng).
_________________________________________________

HALLÅ DÄR JONAS NORDMARK….

…forskarstuderande vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation som siktar på att disputera vårvintern 2014. Varför valde du att söka dig till MDH för din utbildning på forskarnivå?
- Jag började arbeta som lärare och fritidsledare och fortbildade mig senare till lärare.  För fem år sedan sökte jag en doktorandtjänst när MDH och Örebro universitet startade en gemensam forskarskola i utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik med 19 platser. Jag var på intervjuer på båda lärosätena, men valde att studera vid MDH efter att ha träffat Carl Anders Säfström, min handledare, och Niclas Månsson. Det var ett fantastiskt möte och det var det som fällde avgörandet. Jag tycker fortfarande att det är fantastiskt, framför allt då man som doktorand får utrymme för filosofiskt tänkande och inte heller gör någon uppdelning mellan teoretiskt orienterad forskning och empiriskt orienterad forskning, båda sätten ses som sammankopplade.

Vad forskar du om?
- Jag forskar i didaktik och den stora forskningsfrågan är möjligheten att förstå framtiden empiriskt och filosofiskt i utbildningssammanhang. Enkelt förklarat handlar det om hur läroböckerna beskriver framtiden för de ungdomar som förväntas läsa böckerna. För att förstå detta analyserar jag lärobäcker i samhällskunskap för högstadiet från de senaste 20 åren. Jag vill se hur böckerna tecknar förutsättningarna ungdomarna har och hur framtiden beskrivs när det gäller hur de kan vara en del av den både politiskt och socialt. I analysen ser jag bland annat på hur läsaren adresseras och vilka förställningar om vad samhället är som finns i läroböckerna.
En intressant iakttagelse jag gjort är exempelvis att i början av 1990-talet till mitten av det så talade man om en gemensam framtid. Den senare delen och på 00-talet talar man om en framtid för individen. Det ser man även i hur läsaren adresseras. Tidigare var det ”vi” och ”vår framtid”, senare blev det ”du” och ”din framtid”.

Hur är livet som doktorand?
- Det är bra att vara doktorand vid MDH, jag känner att jag har hamnat i rätt miljö. Mina handledare finns i ett brett internationellt sammanhang och därmed får jag möjlighet att presentera min forskning både i Sverige och internationellt. Jag känner också att jag har möjlighet att påverka, till och med förväntas att ta ansvar för akademin och organisationen. I vår grupp diskuterar vi också vad det innebär att undervisa, att vara människa och hur vi förstår samhället. Det ger mig många bra idéer.


Jonas råd till dig som funderar på en forskarutbildning:

 • Stressa inte upp dig om du i början upplever att det är oklart vilka förväntningar som finns på dig eller om du är osäker på vad det innebär att skriva en avhandling. Det ger sig då man växer in i rollen.
 • Läs doktorandhandboken. LÄS den verkligen! Första veckan!
 • Lär känna och umgås andra forskare, både de som är i samma situation som du och de som hållit på några år.
 • Avhandlingsarbete är ensamarbete. Ta del av de gemensamma miljöer som finns för att utbyta erfarenheter, tips och stötta varandra.
 • När du tvivlar och känner dig otillräcklig, var så säker, du klarar det!
   

Fakta om Jonas Nordmark

 • Ålder: 34 år
 • Familj: Sambo och två barn, 4 och 1 år
 • Bor: Norrköping, åker till Eskilstuna 1-2 dagar/vecka
 • Intressen: Musik, musikskapande och att läsa filosofi.