Utbildning på forskarnivå

Att studera på forskarnivå innebär att du skaffar dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att du ska kunna bedriva forskning på egen hand. Studier på forskarnivå är de högsta inom Sveriges utbildningsväsende och du kan ta ut två olika examina: licentiatexamen (120 högskolepoäng) och doktorsexamen (240 högskolepoäng).
_________________________________________________

Hallå där Kulnaree Hanpatchaiyakul...

...som arbetar som vårdlärare i Thailand men som nu också är en av flera thailändska forskarstuderande inom området hälsa och välfärd. Hur kommer det sig?

 – MDH har under några år samarbetat med hälsoministeriet i Thailand. Läsåret 2010-2011 gick jag en magisterutbildning i vårdvetenskap här och efter ett år hemma i Thailand kom jag åter hit hösten 2012 för att studera på den nya forskarutbildningen inom hälsa och välfärd. Jag kom tillbaka av tre anledningar. För det första hade hälso- och välfärdskursen i magisterutbildningen ett innehåll som intresserade mig. Bland annat fanns det en kurs om hur man åstadkommer jämlikhet inom hälsovården. För det andra uppskattar jag undervisningsprocessen på MDH, något jag fick erfarenhet av vid mitt första år här. För det tredje uppskattar jag studiemiljön och de resurser som finns på MDH såsom biblioteket, webbaserat lärande samt seminariesalarna.

Vad forskar du om?

– Jag forskar om de hinder som ligger i vägen för alkoholbehandling i Thailand. Min forskning omfattar fyra delstudier där studiens huvudsyfte är att beskriva och utforska hindren för alkoholbehandling i Thailand genom kontakt med patienter, sjuksköterskor och andra professionella inom området. Utöver detta ägnas den tredje och den fjärde studien åt att utveckla en vårdterapimodell för alkoholberoende patienter. Delar av min forskning gör jag på plats i Thailand.

Vad är skillnaden mellan att studera i Sverige kontra Thailand?

– I Sverige har studenterna olika alternativa ämnen på högskolan att välja emellan. Lärandeprocessen fokuserar på studenternas lärande, vilket skiljer sig från det thailändska studiesystemet, som mer fokuserar på att memorera ämnesinnehållet än på lärandeprocessen. Möjligheterna till högre studier i Thailand är begränsade, fattiga människor har mindre möjlighet till kandidatexamen eller högre studier. Utbildningssystemet i Thailand är också mer lärarcentrerat än studentcentrerat. I Thailand består undervisningen mest av föreläsningar. Därför har studenterna mindre chanser att utvidga sina kunskaper och erfarenheter genom diskussioner och samarbeten med andra.

Fakta om Kulnaree Hanpatchaiyakul

Familj: Make, två söner och en hund
Yrke: Vårdlärare på Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi i Thailand.
Bor: I Nonthaburiprovinsen i den centrala delen av Thailand.
Fritid: Jag älskar att arbeta i trädgården och ta hand om min hund. Men det viktigaste i mitt liv är att ta hand om mina föräldrar.