Visualiseringar som ökar barns delaktighet i vården

2014-01-20 |

Anna Stålberg är doktorand inom hälsa och välfärd
Hon har arbetat som leg. sjuksköterska sedan 1998. Som barnsjuksköterska har hon arbetat på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm och inom barnhälsovård.


Beskrivning av examensarbetet
Vi vill utföra en grafisk designuppgift inom vårt forskningsprojekt. Examensarbetet kan fungera för en eller två av era studenter. I stort handlar det om att ta fram innehåll till en IPAD-applikation, som ska användas inom vården för barn 3-5 år. Detta för att öka barnens delaktighet i vårdsituationen.

Applikationen ska vara helt visuell, inget språk text eller tal, eventuellt ljud. Barnen ska kunna använda applikationen för att kunna välja om de ex. ska sitta i en förälders knä eller inte. Etiska aspekter som kultur, etnicitet, och sexuallitet måste tas hänsyn till.

Projektet utgår från designansatsen participatory design. Projektet görs i samproduktion mellan HVV, IDT och företaget Quicksearch. Visamarbetar med programmerare på ett företag.

Kontaktperson
Anna Stålberg
anna.stalberg@mdh.se
021-10 13 92