Välkänd skolforskare talar på konferens om stadieövergångar på MDH

2013-08-13 | På campus Forskning/Samverkan

Den nyzeeländska forskaren Sally Peters besöker just nu Mälardalens högskola för att bland annat tala på en konferens för totalt 450 lärare och förskollärare i Västerås och Eskilstuna den 15 och 16 augusti.

– Jag hoppas att jag ska kunna dela med mig av mina erfarenheter och min forskning till de svenska deltagarna och att de ska kunna dra nytta av den forskning som finns inom området skolövergångar, säger Sally Peters.

 

Biträdande professor Sally Peters

Sally Peters är biträdande professor vid the Faculty of Education, ordförande för the Department of Human Development and Counselling och biträdande chef för the Early Years Research Centre vid the University of Waikato. Hon har lång erfarenhet av utbildningsfrågor och har arbetat i många år med utbildning för lägre åldrar. Hon har barns utveckling och övergångar mellan skolstadier som specialintresse inom sin forskning. Just nu arbetar hon tillsammans med en arbetsgrupp i ett treårigt projekt “Learning journeys from early childhood into school”.

– Inom projektet undersöker vi hur vi kan förbättra barns resa mot lärande i skolan, med särskilt fokus på barn från minoritetsfolket maorier på Nya Zeeland. Vi försöker förstå de kulturskillnader som finns i förskole- och skolmiljön. Det finns många olika riktlinjer för att stödja barn under skoltiden, men det är inte alltid som skolan frågar vad familjerna behöver och vill ha i form av stöd, säger Sally Peters.

Sally Peters besöker även MDH i egenskap av att hon är en av de fem gruppledarna inom POET. POET står för Pedagogies of Educational Transitions, ett internationellt forskningsprojekt, som leds av MDH. POET syftar till att sprida kunskap mellan nationella projekt inom området skolövergångar mellan de deltagande forskarna från Sverige, Island, Skottland, Australien och Nya Zeeland. Under fyra år kommer forskargrupper, som består både av erfarna och unga forskare, att dela med sig av sina resultat och erfarenheter och tillsammans utveckla nya projekt.

– Genom POET-projektet är möjligt för forskare inom området skolövergångar att arbeta tillsammans och bygga upp en omfattande forskningskapacitet. Det här är en enorm möjlighet och jag är verkligen glad att jag får vara en del av programmet, eftersom utbildningsområdet normalt sett inte får medel till stora utbytesprojekt. Jag är väldigt stolt över att den forskningskvalitet, som finns på de fem deltagande universiteten, har gjort projektet möjligt, säger Sally Peters.

Deltagarna inom POET samlas på MDH i mitten av augusti. Varje gång gruppen samlas gör man det kring olika teman, för att säkerställa att gruppen kan dra lärdom av forskning och forskningsmetoder från olika länder. Sally Peters tycker att alla POET-projekten är mycket intressanta men ser en särskilt stor koppling mellan de svenska delprojekten och de nyzeeländska.
– Det finns många likheter mellan våra projekt med skillnaden att i Sverige finns det en brygga eller en bro mellan den tidiga barndomen och skolan, medan övergången mellan barndom och skolgång på Nya Zeeland är mer som en gränsövergång, säger Sally Peters.

Fem universitet deltar i POET, Mälardalens högskola, University of Strathclyde i Skottland, University of Iceland på Island, Charles Sturt University i Australien and University of Waikato på Nya Zealand. POET initierades av Aline-Wendy Dunlop, University of Strathclyde och leds av Anders Garpelin, Mälardalens högskola.