Vad är skillnaden mellan en ordbehandlare och ett flygplan?

2012-09-26 | Forskning/Samverkan

Idag har du mer mjukvara i mobiltelefonen än vad som användes för Apollo-resorna till månen!

Vi lever i en värld där allt mer är sammankopplat och vi använder datorprogram både som separata produkter (t ex ordbehandlare eller dataspel), och för att hålla samman stora komplexa system som exempelvis en bankomat, en bil eller ett flygplan. Mängden mjukvara omkring oss ökar och det blir allt viktigare att kunna bygga den på ett tillförlitligt sätt. Ett exempel på detta är när stora tillverkare återkallar bilar; problemen beror ofta på mjukvaran.

Kom och lyssna till Kristina Lundqvists föredrag under Forskarfredag på fredag där hon presenterar utmaningarna i att bygga tillförlitlig mjukvara och även ger förslag på möjliga lösningar.

Mer information om Kristina

Kristina Lundqvist är professor i Tillförlitlig programvaruteknik på Akademin för innovation, design och teknik vid Mälardalens högskola sedan 2007. Hon har studerat datavetenskap och datorteknik vid Uppsala universitet och disputerat 2000. De följande sju åren har hon tillbringade vid Dept. of Aeronautics and Astronautics vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA, där hon bland annat lett forskningslaboratoriet Embedded Systems Laboratory. Vid Mälardalens högskola forskar Kristina i hur man skapar tillförlitliga mjukvarusystem, d.v.s. hur man ser till att systemen korrekt utför sina uppgifter. Ett annat forskningsområde hon arbetar inom handlar om att studera mjukvaruföretags processer vid framtagning av säker och pålitlig programvara och hur företagen ska kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig omvärld.

Träffa Kristina på ForskarFredag

Kom och lyssna på när Kristina Lundqvist berättar om sin forskning inom programvaruteknik på ForskarFredag den 28 september.

Tema: Vad är skillnaden mellan en ordbehandlare och ett flygplan?
Tid: 13.00
Plats: Västerås stadsbibliotek