FutureE

FutureE - webbaserade kurser på avancerad nivå

Nu har du som vill fördjupa dina kunskaper inom forskningsområdena inbyggda system och framtidens energi en möjlighet att göra det på distans. Hösten 2019 startar MDH ett antal webbaserade kurser på avancerad nivå inom de båda områdena, i projektet FutureE.

Innehållet i kurserna kommer att tas fram tillsammans med industrin och ha en nära anknytning till den forskning som bedrivs på högskolan. Forskning som inom inbyggda system och framtidens energi står sig väl ur ett internationellt perspektiv.

Varje kurs omfattar 2,5 hp och är anpassade för att ge dig, som läser en av dessa kurser, större flexibilitet än campusförlagda utbildningar. Dessutom kommer du själv att, så långt som möjligt, kunna välja när du vill genomföra olika moment.

Kurser inom inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner. Forskningen rankas internationellt bland de bästa i världen och forskarna här jobbar för att sätta standarden för framtidens inbyggda system.

Introduction to IoT infrastructures, 2.5 credits

Provide knowledge and skills needed to build Internet of Things systems, going beyond traditional Embedded Systems courses; introducing a conceptual framework that embraces automation, communication and new forms of computing like Cloud and Fog/Edge.

Systems-of-systems engineering, 2.5 credits

The course gives an introduction to Systems-of-Systems (SoS). An SoS consists of independent systems that collaborate to reach a common goal. This becomes common due to digitalization and automation, where systems are rich in data of value to others.

Advanced test generation, 2.5 credits

This course provides an understanding of automating software testing using program analysis with the goal of intelligently and algorithmically creating tests. The course covers search-based test generation, combinatorial and random testing while highlighting the challenges associated with the use of automatic test generation.

Predictive big data analytics, 2.5 credits

The course will give insights in fundamental concepts of machine learning and actionable forecasting using predictive analytics. It will cover the key concepts to extract useful information and knowledge from big data sets for analytical modeling.

 

Deep learning for industrial imaging, 2.5 credits

This course provides fundamentals of deep learning. The student will learn to design intelligent systems using deep learning e.g., convolutional neural network for Industrial Imaging. 

Statistical analysis in industrial systems, 2.5 credits

Modern industrial plants and environments measure and store all relevant production variables. In addition to observation, the data can be obtained also by experimentation. The course provides fundamental elements of applied statistical analysis that can be used to analyze and model the data obtained from industrial plants, as well as introduction to practical methods and tools for applied statistical analysis. 

Kurser inom framtidens energi

Forskningsinriktningen framtidens energi är en av Sveriges starkaste forskningsmiljöer inom processoptimering riktad mot processindustri och energisektor. Här utvecklas innovativa lösningar och verktyg inom områdena energi-, bygg- och miljöteknik.

Process control and instrumentation, 2.5 credits

Understanding the practical challenges in process control and instrumentation and familiarizing with commonly used methods. Being able to design and apply a control system for an industrial process, selecting the best architecture and optimizing the gains.

Powerplant and process monitoring and diagnostics, 2.5 credits

Familiarizing with methods for process monitoring and diagnostics and use of physics-based and data driven models. Provide knowledge on fault detection and identification for condition based maintenance, the current state-of-the-art and future technology developments.

 

Applied spectroscopy, 2.5 credits

The purpose of the course is to introduce essentials and practical aspects of applied spectroscopy which enable characterization of large variety of materials. The emphasis is placed on critical thinking to deal with real industrial problems.

 

Applied multivariate data analysis, 2.5 credits

The purpose of this course is to introduce various statistical methods able to analyze structure and complex relationship of variables in a system. The emphasis is placed on method implementation in practice rather than mathematical derivations.

 

Air quality management, 2.5 credits

The purpose of the course is to give students enhanced knowledge about all aspects related to modern functional air quality management systems. The course takes an elevated view on the subject, addressing aspects like: sources of ambient air pollution, methods for air quality monitoring and modelling, organization of AQM, strategy and policy frameworks in Sweden and elsewhere. 

Biological waste treatment, 2.5 credits

The purpose of the course is to gain and deepen knowledge in biological treatment technologies and processes for municipal organic waste materials and discuss future challenges and current trends in biological treatment of organic waste.

 

Om FutureE

Syftet med projektet FutureE är att ge nationella, såväl som internationella studenter och yrkesverksamma en möjlighet att få ta del av kompetensen inom MDH:s starkaste forskningsmiljöer, genom nätbaserade kurser. Projektet finansieras till största delen av KK-stiftelsen och totalt handlar det om 12 kurser på avancerad nivå som ges på engelska. Mer information om behörighetskrav, ansökningsprocess och avgifter kommer under hösten.

Kontakt

Projektledare

Ann-Catrin Davis

021-10 31 56

ann-catrin.davis@mdh.se