Text

12 av våra 57 program startar på våren. Här hittar du mer information om dem. Välkommen med din ansökan senast 15 oktober.

Plugga i vår

Plugga i vår

Varför vänta? Redan i vår har du möjlighet att börja studera till lärare, beteendevetare, fysioterapeut, sjuksköterska eller socionom. Nedan ser du program som är öppna för anmälan till vårterminen 2021.

Sjuksköterska

Förskollärarprogrammet 210 hp

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete där du bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan. På förskollärarprogrammet läser du bland annat förskolepedagogik och får kunskaper inom språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Under utbildningen har du nära kontakt med en förskola i regionen.

Förskollärarprogram Eskilstuna

Läs mer

Förskollärarprogram distans Eskilstuna

Läs mer

Förskollärarprogram Västerås

Läs mer

Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

Som grundskollärare får du vara med och rusta de barn som tar sina första steg in i skolans värld, väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Efter examen har du behörighet att vara lärare i förskoleklass och årskurs 1–3

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort distansutbildning som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola. Är du redan anställd som lärare går det bra att genomföra din VFU på samma skola.

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet

Programmet är för dig som är intresserad av människor, organisationer och hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Du utvecklar kunskaper om mänskligt beteende och mänskliga relationer vilket ger dig många karriärmöjligheter. Bland annat kan du arbeta inom rekrytering, som utredare, i olika personalfunktioner eller med organisationsutveckling.

Läs mer

Socionomprogrammet

Som socionom möter du människor i utsatta och problematiska livssituationer och hjälper dem åstadkomma förändring. Du lär dig utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kan arbeta med socialt och kurativt arbete, med barn och familjer, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk och drogproblem.

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, Eskilstuna

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, Västerås

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Som fysioterapeut träffar du människor med olika typer av besvär som begränsar individens rörelseförmåga. På utbildningen får du kunskap att förebygga, behandla och utvärdera dessa besvär och kompetens att hjälpa människor till en aktiv och hälsosam livsstil.

Läs mer

Vårens kurser

Läs en kurs i vår! Perfekt för dig som är nyfiken på ett ämne eller vill specialisera inom ett område.

Sök kurser

Se alla vår utbildningar

Här hittar du mer information om övriga kurser och program.

Utbildning