Bygger solcellsbil för World Solar Challenge

I oktober 2017 deltog MDH Solar Team i racingtävlingen Bridgestone World Solar Challenge för första gången. En tävling där lag från hela världen tävlar om vilket solcellsdrivet fordon som på snabbast möjliga tid kan köra 300 mil tvärs över Australien. Nu fortsätter arbetet med att utveckla vår solcellsbil som ska tävla år 2019.

 

 

– Det är ett stort projekt som kräver mycket fritid och engagemang, men som också är väldigt roligt! Vi vill att projektet ska leva vidare så att MDH kan vara med och tävla även nästa gång, så just nu pågår arbetet med att rekrytera nya medlemmar, säger Johanna Colling som är projektledare för teamets marknadsföring.

Studentprojektet MDH Solar Team startade på civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign år 2014, med racingtävlingen i Australien 2017, som mål. Sedan dess har ett sjuttiotal studenter, från flera program, drivit projektet på egen hand, men med handledning av lärare på högskolan. Under arbetets gång har studenterna i teamet delats in i mindre konstellationer där varje grupp har ansvarat för olika områden, som exempelvis bilens konstruktion och design, marknadsföring, sponsring och projektets ekonomi.

– Utmaningen i ett sådant här stort projekt är att få alla delar att fungera ihop. Även om vi alla har olika ansvarsområden så måste vi samarbeta för att kunna få ihop en bra bil som kan ta oss i mål. Detta projekt är en god förberedelse för arbetslivet, eftersom man lär sig att ta egna initiativ, att hantera människor och att lösa verkliga problem, säger Josefine Bäcklin, sponsoransvarig.

– Något som också är jätteviktigt för att få projektet att fungera är kommunikation, både inom teamet och gentemot leverantörer, sponsorer och media. Eftersom man samarbetar med många olika typer av människor är det viktigt att kommunikationen är tydlig, säger Johanna Colling. 

Tävlingen World Solar Challenge

Totalt åkte 17 studenter och två lärare till Bridgestone World Solar Challenge 2017, i Australien, för att tävla med solcellsbilen som lyckades ta sig från Darwin i norr till Adelaide i söder.

– Då sattes vi verkligen på prov! Det var ju första gången vi deltog så det blev en hel del improvisation och problemlösning på plats. Det var också väldigt god stämningen mellan lagen och vi lärde oss mycket av varandra, säger Josefine Bäcklin.

Till nästa tävling, år 2019, vill MDH ställa upp med ett nytt team. För att lyckas krävs kompetens inom flera olika områden, så som konstruktion, marknadsföring, projektledning, elsystem och energihantering, vilket innebär att studenter från flera olika program behövs.

– Man behöver inte vara expert inom ett område, men intresset att lära sig och lösa problem måste finnas. Ingen av oss har varit fullärd, utan vi har lärt oss tillsammans under projektets gång, säger Johanna Colling.