Utbildningsplaner för förutbildning med start HT12 och tidigare

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Start höstterminen 2012 

Utbildningsplaner för förutbildning med start HT12

Utbildningsplaner för program på grundnivå med start HT12

Utbildningsplaner för program på avancerad nivå med start HT12

 

Start höstterminen 2011

Utbildningsplaner för förutbildning med start HT11

Utbildningsplaner för program på grundnivå med start HT11

Utbildningsplaner för program på avancerad nivå med start HT11

 

Start höstterminen 2010

Utbildningsplaner för förutbildning med start HT10

Utbildningsplaner för program på grundnivå med start HT10

Utbildningsplaner för program på avancerad nivå med start HT10