Utbildningsplan - Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Programkod: FXM01
Giltig från: HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Grundläggande behörighet och Matematik B eller Matematik 2a/2b/2c.

Diarienummer: MDH 2.1.2-458/12
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2012-09-27

Mål

Målet för Naturvetenskapligt/tekniskt basår är dels att ge studenten särskild behörighet motsvarande gymnasiets kurser Matematik 3 och 4, Kemi 1 samt Fysik 1 och 2, och dels att ge kunskaper, färdigheter och naturvetenskaplig allmänbildning med insikt i hållbar utveckling. Utbildningen ska också ge en introduktion till högskolan och till en för högskolan anpassad studieteknik. Studenterna ska efter avslutade studier på basåret vara väl förberedda för fortsatta studier inom tekniska utbildningar.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa matematiska och naturvetenskapliga kunskaper motsvarande gymnasiets kurser Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1,
  • ha fördjupad kunskap om begreppet hållbar utveckling.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att kommunicera naturvetenskap muntligt och skriftligt,
  • kunna diskutera och reflektera över naturvetenskapens roll i samhället,
  • kunna genomföra gruppuppgifter i projektform,
  • kunna rapportera genomförda experimentella uppgifter, samt
  • visa förmåga till naturvetenskaplig problemlösning och matematiska färdigheter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • ha medvetenhet om naturvetenskapernas roll i ett samhälle för hållbar utveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är svenska.

Innehåll

Utbildningen består av matematikkurserna Baskurs I i matematik där kunskaper motsvarande gymnasiets kurs Matematik 3c examineras och Baskurs II i matematik där kunskapskraven motsvarar gymnasiet kurs Matematik 4. Vidare ges kemikursen Baskurs i kemi, som motsvarar gymnasiets Kemi 1, fysikkursen Baskurs I i fysik som motsvarar gymnasiets Fysik 1 samt Baskurs II i fysik som ger behörighet motsvarande Fysik 2. Inom programmet ges kunskaper och träning i studieteknik, muntlig framställning, arbete i grupp samt datoranvändning.

Matematik/tillämpad matematik
Baskurs I i matematik, 10 veckor
Baskurs II i matematik, ca 8 veckor

Fysik
Baskurs I i fysik, 5 veckor (av totalt 10 veckor)
Baskurs I i fysik, 5 veckor (fortsätter från termin 1)
Baskurs II i fysik, ca 7 veckor

Kemi
Baskurs i kemi, 5 veckor

Val inom programmet

Programmet följer en fast kursstruktur och innehåller inga valbara kurser.

Examen

Programmet leder inte till någon examen.

Basårets kurser är behörighetsgivande och kan inte ingå i en examen. Efter genomgånget basår kan varje student begära att få ett kursintyg där alla godkända basårskurser är specificerade.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment.