Utbildningsplaner från och med höstterminen 2013

Programnamn Programkod
Analytical Finance RMV20
Barnmorskeprogrammet ZOJ20
Beteendevetenskapliga programmet GKE03
Beteendevetenskapliga programmet GKV03
Civilingenjörsprogrammet i energisystem YCT01
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi GCV03
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi YCT02
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign GCE01
Civilingenjörsprogrammet i robotik CCV20
Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem GCV02
Datavetenskapliga programmet GKV04
Datornätverk och datakommunikation TCV21
Ekonomprogrammet GKE02
Ekonomprogrammet GKV02
Energiingenjörsprogrammet YHT03
Flygingenjörsprogrammet IMV20
Folkhälsoprogrammet GKV01
Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling GKV10
Fysioterapeutprogrammet GTV01
Förskollärarprogrammet GFE01
Förskollärarprogrammet GFV01
Förskollärarprogrammet GFX01
Förskollärarprogrammet GFXE1
Förskollärarprogrammet GFXV1
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 GRE01
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 GRM01
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 GRV01
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat GRY01
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 GRM02
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik YHT02
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik GHV02
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik GHE02
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik GHV01
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign IKE20
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik IKE21
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik YHT01
Informativ illustration - informationsdesign DKE20
Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram CKE20
Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram CKE21
Innovationsprogrammet GKE06
Innovationsprogrammet-MTO RKE20
Interaktionsdesign - informationsdesign GKE12
International Business Management SEV25
Internationella marknadsföringsprogrammet GKS02
Internationella marknadsföringsprogrammet GKV08
Kammarmusikprogrammet GHM02
Kammarmusikprogrammet GKV05
Kandidatprogram i språk och humaniora HHV20
Kandidatprogram i teknisk matematik GKV07
Kandidatprogram i tillämpad AI GKE11
Kompletterande pedagogisk utbildning GLM01
Magister i företagsekonomi ZEG20
Magisterprogram i företagsekonomi AGM05
Magisterprogram i internationell marknadsföring ZEG23
Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv AGM03
Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv AGM04
Magisterprogram i programvaruteknik ZCG20
Masterprogram i arbetslivsvetenskap inom hälsa och välfärd AMM07
Masterprogram i didaktik GSL01
Masterprogram i Financial Engineering ZMS20
Masterprogram i folkhälsovetenskap inom hälsa och välfärd AMM10
Masterprogram i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin inom hälsa och välfärd AMM11
Masterprogram i hållbara energisystem AMM02
Masterprogram i innovation och design AMM06
Masterprogram i intelligenta inbyggda system GST01
Masterprogram i produkt- och processutveckling - produktion och logistik ZKS21
Masterprogram i programvaruteknik ZCS24
Masterprogram i socialt arbete inom hälsa och välfärd AMM08
Masterprogram i teknisk matematik AMM04
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad inom hälsa och välfärd AMM09
Naturvetenskapligt/tekniskt basår FXM01
Rumslig gestaltning - informationsdesign DKE21
Samhällsvetenskapliga programmet SSV21
Sjukgymnastprogrammet VOV21
Sjuksköterskeprogrammet GSN03
Sjuksköterskeprogrammet GSE02
Sjuksköterskeprogrammet GSE03
Sjuksköterskeprogrammet GSN02
Sjuksköterskeprogrammet GSS02
Sjuksköterskeprogrammet GSS03
Sjuksköterskeprogrammet GSV02
Sjuksköterskeprogrammet GSV03
Socionomprogrammet GOM01
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård ZOJ25
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet ZOJ26
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård ZOJ22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska ZOJ21
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård ZOJ23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård ZOJ24
Speciallärarprogrammet AUM01
Speciallärarprogrammet i lärarlyftet XAUM1
Specialpedagogprogrammet AVM01
Språk- och kommunikationsprogrammet GKV09
Statsvetarprogrammet GKV06
Tekniskt basår FXV01
Textdesign - informationsdesign DKE22
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola GAM02