Textdesign - informationsdesign, 180 hp

Textdesign är en utbildning för dig som har goda kunskaper i det svenska språket och vill arbeta med texter, till exempel som kommunikatör, copywriter, webbredaktör, teknikkommunikatör eller formgivare. Här får du skriva och formge texter och informationsmaterial för olika medier och målgrupper.

Utbildningen

Textdesign är ett treårigt program inriktat på informativt skrivande, med fokus på text och form. Här lär du dig att hantera verktyg och tekniker för att samla, skriva, förenkla, anpassa, förpacka och presentera information.

Du arbetar praktiskt med målgruppsanpassning av språk och form, teknikinformation, tillgänglighet i olika medier, ljudproduktion, artiklar och intervjuer. På programmet arbetar du i projektform och ofta i samarbete med externa uppdragsgivare, som kommuner, företag och landsting.

Informationsdesign är ditt huvudämne och du utvecklar kompetens inom olika design- och forskningsmetoder samt om samspelet mellan text, bild, rum och till exempel ljus och ljud. Du läser bland annat retorik, berättarteknik, färg-, form- och perspektivlära, typografi, kommunikationsteorier och teorier om interaktion, kognition och perception.

Under dina studier har du tillgång till en textdesignstudio med ljudutrustning samt moderna datorer och programvaror (Adobe Acrobat, Audition, InDesign, Photoshop). 

I åk 3 får du dessutom möjlighet att testa dina färdigheter under en tio veckor lång praktik på ett företag i branschen. Vissa kurser och projekt genomförs tillsammans med designstudenter på programmen informativ illustration, interaktionsdesign och rumslig gestaltning. Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen i informationsdesign med inriktning mot textdesign. 

Framtid och jobb

Efter utbildningen har du en efterfrågad kompetens som ger dig möjlighet att arbeta med kommunikation inom en rad olika områden. Tidigare studenter arbetar exempelvis som kommunikatörer, copywriters, webbredaktörer, teknikkommunikatörer och formgivare.  
 
Efter examen finns det möjlighet att studera vidare på vårt internationella masterprogram i innovation och design.