Textdesign - informationsdesign, 180 hp

Textdesign är ett program där du arbetar med att skriva och layouta texter och informationsmaterial för olika medier och målgrupper. Du utvecklar kunskaper som ger dig en god grund för att arbeta som kommunikatör, copywriter, webbredaktör, teknikkommunikatör eller formgivare. Utbildningen gör dig till en informationsdesigner med text som specialisering.

Utbildningen

På det treåriga programmet Textdesign lär du dig att skapa intressant och användbar design genom text och grafisk form. Du arbetar praktiskt med att producera tidningsartiklar, informationsskyltar, manualer och teknikinformation, samt utvecklar dina kunskaper inom layout, ljudproduktion, sociala medier och webbdesign.

Du lär dig att hantera olika verktyg och tekniker för att intervjua, skriva, anpassa stilnivåer, förenkla, målgruppsanpassa, förpacka och informera. Du studerar huvudämnet informationsdesign och samspelet mellan text, bild och form för att berätta, informera och kommunicera olika budskap. Du läser retorik, berättarteknik, färg-, form- och perspektivlära, typografi, kommunikationsteorier och teorier om kognition, perception och interaktionsdesign.

Som student på programmet har du tillgång till en textdesignstudio med ljudutrustning, samt ljudredigerings- och layoutprogram som Audition, InDesign och Photoshop. Du har också tillgång till trä-, metall och prototypverkstäder med 3D-skrivare. Det finns även printerrum för utskrift av stora bilder, UX-labb samt en black box studio där det går att experimentera med ljus- och ljudteknik.

Undervisningen är uppbyggd kring både individuellt arbete och grupparbete. I delar av utbildningen sker studioundervisning, det vill säga ett tätt samarbete mellan studenter och lärare. Vissa kurser och projekt genomförs tillsammans med designstudenter på programmen Informativ illustration och Rumslig gestaltning.

Vi arbetar i projektform och ofta i samarbete med olika uppdragsgivare, som konsult- och reklambyråer, myndigheter, kommuner och landsting samt med enskilda företag. Under ditt sista år har du möjlighet att testa dina färdigheter genom en tio veckor lång praktik på en arbetsplats och lära dig mer om din framtida bransch, eller studera en termin utomlands.

Framtid och jobb

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen i informationsdesign med inriktningen textdesign. De kunskaper du utvecklar under utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med kommunikation inom många olika områden.

Våra tidigare studenter jobbar exempelvis som kommunikatörer, copywriters, webbredaktörer, teknikkommunikatörer och formgivare. De finns på medieföretag, teknikföretag, reklambyråer och informationsavdelningar.

Efter examen har du även behörighet att studera vidare på vårt internationella masterprogram i innovation och design.