Text

På folkhälsovetenskapliga programmet läser studenter som vill skapa förutsättningar för andra människor att må bra. Två av dem är Sarour Ali Jalil och Fredrik Enquist.

"Passar alla som vill planera och genomföra hälsofrämjande insatser"

På folkhälsovetenskapliga programmet läser studenter som vill skapa förutsättningar för andra människor att må bra. Två av dem är Sarour Ali Jalil och Fredrik Enquist.

− Det är ett program som ger oss möjligheter utveckla samhället i positiv riktning. Det passar alla som vill arbeta med att planera och genomföra hälsofrämjande insatser och förebygga ohälsa, säger studenterna.

Sahar, teknisk matematik

Som folkhälsovetare är karriärmöjligheterna många. Tobaksprevention, förebyggande av psykisk ohälsa, hälsofrämjande på arbetsplatser och suicidprevention är bara några av många möjliga arbetsuppgifter.

− Folkhälsa är ett brett begrepp och egentligen kan vi arbeta med alla typer av uppgifter som stärker hälsan i samhället eller hos en viss grupp, säger Sarour Ali Jalil, som läser sin fjärde termin på programmet.

Fredrik Enquist är inne på termin två.

− Vi blir ju inget så tydligt som exempelvis sjuksköterska och jag kan förstå att titeln folkhälsovetare kanske inte säger så mycket för många. Jag ser dock positivt på att vi får en kompetens som gör att vi sen kan specialisera oss mot den typ av hälsoarbete vi i framtiden vill ägna oss åt, säger han.

Påverkades negativt av jobbet

För Fredrik Enquist föddes intresset för att studera till folkhälsovetare av ett jobb som fick honom att må dåligt. Arbetstiderna var kassa, stressen ständigt närvarande.

− Jag tänkte varje dag på hur dåligt jag mådde och att ingen borde må så på grund av ett jobb, säger Fredrik Enquist.

Han sökte till folkhälsoprogrammet för att kunna hjälpa andra människor att må bra och förebygga ohälsa på arbetsplatser.

− Nu lär jag mig olika perspektiv på hur folk kan må dåligt, som hur arbetsplatser och levnadsvanor kan påverka individer. Och jag får kunskap om hur ohälsa kan förebyggas och hur välmående kan främjas, säger Fredrik Enquist.

Arbeta internationell

Sarour Ali Jalil har under utbildningens gång varit inne på flera olika framtida karriärvägar.

− Genom erfarenheter från arbete i skola så hade jag en idé om att arbeta hälsofrämjande för antingen skolungdomar eller för att lärare ska må bättre på jobbet. Just nu har jag siktet på att arbeta i en internationell organisation, med hälsofrämjande insatser i länder som inte har ett så utvecklat folkhälsoarbete som vi har i Sverige, säger hon.

”Ta samhället i en hälsosammare riktning”

En vanlig missuppfattning är att folkhälsoprogrammet bara handlar om kroppen och hur människor bör träna eller äta, enligt Sarour Ali Jalil.

− Men det är så mycket mer än så. Vi skapar oss kompetens för att i framtiden kunna planera och genomföra hälsofrämjande insatser som gör skillnad för många och tar samhället framåt i en hälsosammare riktning. Jag rekommenderar programmet till alla som strävar efter att jobba med utveckling och förändring av samhället, säger hon.

Program

Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås