Text

Mikaela Wikholm vill hjälpa barn att få en bra start på livet. Därför studerar hon till förskollärare vid Mälardalens högskola.– För mig är alla människors lika värde väldigt viktigt. Alla barn ska kunna få en bra start i livet och goda förutsättningar till att utvecklas. Och det kan jag påverka genom rollen som förskollärare, säger Mikaela.

Mikaela vill ge barn goda
förutsättningar att utvecklas

Mikaela Wikholm vill hjälpa barn att få en bra start på livet. Därför studerar hon till förskollärare vid Mälardalens högskola.
– För mig är alla människors lika värde väldigt viktigt. Alla barn ska kunna få en bra start i livet och goda förutsättningar till att utvecklas. Och det kan jag påverka genom rollen som förskollärare, säger Mikaela.

Mikaela Wikholm

Efter gymnasiet testade Mikaela Wikholm på att arbeta inom flera olika branscher. När hon började jobba på en förskola fattade hon snabbt tycke för yrket.

– Jag kände att det var helt min grej, så jag bestämde mig för att läsa till förskollärare. Och sedan jag startade min utbildning på MDH har den känslan bara förstärkts, berättar Mikaela, och tillägger:

– Att se alla barns utveckling och hjälpa dem att växa är vad som motiverar mig mest med yrket. Det inspirerar mig också att man aldrig blir helt färdiglärd som pedagog, man kan alltid bli bättre och utvecklas själv.


Forskningsbaserad utbildning

Mikaela, som har tre terminer kvar på utbildningen, berättar att lärarna på programmet är pedagogiska och hjälpsamma, och att hon sätter stort värde på att all undervisning är forskningsbaserad.

– En av de bästa sakerna med MDH är lärarna. Man märker att de är kompetenta och har stora erfarenheter av yrket. Dessutom är all undervisning forskningsbaserad, och det värderar jag högt.

En viktig del av förskollärarprogrammet är den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

– Genom VFU:n får vi erfarenhet av arbete i en verklig miljö. Vi är ute på en förskola i närområdet i totalt 20 veckor under studietiden. Och jag gillar verkligen att teori och praktik varvas på utbildningen. Det gör att delarna förstärker varandra. Man får ut mer av teorin när man kan använda det man lär sig på föreläsningarna i verkligheten, och vice versa, säger Mikaela.


”Utbildningen leder till jobb”

Förskollärare är ett bristyrke och många verksamheter ropar efter kompetent personal. Mikaela har själv, både innan och under studietiden, haft kontakt med flera förskolor i området.

– Som student märker jag av att det råder brist på förskollärare. Exempelvis har flera förskolor som jag haft kontakt med har ringt upp mig och frågat hur långt jag har kvar på programmet. Så det här är verkligen en utbildning som leder till jobb, säger Mikaela.

 

 

Våra förskollärarutbildningar

Förskollärarprogram Västerås

Läs mer

Förskollärarprogram Eskilstuna

Läs mer

Förskollärarprogram distans Eskilstuna

Läs mer

Förskollärarprogram distans Västerås

Läs mer

Läs mer

Förskollärares kompetens avgörande för barns lärande

I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för barnen. Här är förskollärarnas arbete helt avgörande för ett lyckat resultat, menar Anette Sandberg och Eva Ärlemalm-Hagsér, professorer i pedagogik med inriktning mot förskolan vid Mälardalens högskola (MDH).

Läs mer
Till toppen