Text

− I framtiden kommer digitaliseringen att prägla arbetet inom ekonomi och administration ännu mer än idag.

Gunilla Lidgren hos Riksbyggen om det nya spåret inom ekonomprogrammet

Gunilla Lidgren är chef Servicecenter hos Riksbyggen.

− I framtiden kommer digitaliseringen att prägla arbetet inom ekonomi och administration ännu mer än idag.

− Man behöver bli lite mer IT-analytisk och inte bara kunna hantverket. En ekonoms arbete kommer att förändras i framtiden. Man talar till exempel om Robotic Desktop Automation. Det innebär att träna sin egen robot att göra uppgifter man själv utför ofta.

− Vi ser också en del nya yrkesområden växa fram kopplat till Robotic Process Automation, till exempel kartläggning, controlling av system och uppföljning.

Till toppen