Text

Statsvetarprogrammet

Statsvetar-programmet

Är ett hållbart samhälle möjligt och vilka idéer, aktörer och maktrelationer påverkar vår gemensamma framtid? Politik handlar om vilket samhälle vi vill ha, medan statsvetarens roll är att analysera utvecklingen och bidra till att hitta demokratiska lösningar grundade i vetenskap. Du kan till exempel jobba som handläggare, nämndsekreterare, analytiker, projektledare eller utvärderare.

Utbildningen

Statsvetarprogrammet ger dig kunskaper om olika politiska system och hur dessa styrs. Programmet är uppdelat i ämneskurser som bland annat handlar om

 • hur politik, förvaltning, offentlig makt och styrning fungerar
 • hur individen, sociala rörelser och organisationer driver på samhällsförändringen
 • hur klass, kön och etnicitet begränsar och påverkar individers möjlighet att påverka samhällsutvecklingen
 • vad som förhindrar och möjliggör ett hållbart och inkluderande samhälle
 • vad som orsakar krig och fred.

Du läser kurser i

 • grundläggande juridik
 • förvaltningsrätt
 • verksamhetsstyrning
 • organisation och ledarskap
 • samhällsekonomi
 • utvärdering.

Under det tredje året kan du välja att söka fristående kurser i till exempel projektledning, sociologi eller nationalekonomi. Du kan också välja att praktisera på en arbetsplats i tio veckor. Utbildningen avslutas med examensarbete med statsvetenskaplig inriktning.

 

Framtid och jobb

Statsvetarna är en yrkesgrupp på stark frammarsch. Förmågan att analysera komplexa fenomen i samhället blir allt viktigare, såväl inom offentlig som privat och ideell sektor.

Som statsvetare kan du till exempelvis arbeta på myndigheter, kommuner, fackföreningar, tankesmedjor och internationella organisationer. Du kan till exempel jobba som handläggare, utredare, omvärldsanalytiker, projektledare, samhällsplanerare, samordnare, statistiker, personalansvarig, strateg, regeringssekreterare, nämndsekreterare, samordnare, utvärderare, controller, statssekreterare, arbetsförmedlare eller analytiker.

 

format_quote

Viktor vill förstå bakgrunden till politiska beslut

Viktor Waller

student

Läs mer

Programinnehåll

Åk 1

Statsvetenskap

50%

Företagsekonomi

25%

Handelsrätt

25%

Åk 2

Statsvetenskap

50%

Nationalekonomi

25%

Sociologi 12,5%

Statistik 12,5%

Åk 3

Statsvetenskap

50%

Verksamhetsförlagda studier

25%

Valfria kurser/utlandsstudier

25%

Tillfällen för detta program

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti vid MDH

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer