Text

Statsvetar­programmet

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 180  hp
 • home Studieort Västerås
 • access_time Tid 3 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Är ett hållbart samhälle möjligt och vilka idéer, aktörer och maktrelationer påverkar vår gemensamma framtid? Politik handlar om vilket samhälle vi vill ha, medan statsvetarens roll är att analysera utvecklingen och bidra till att hitta demokratiska lösningar grundade i vetenskap. Du kan till exempel jobba som handläggare, nämndsekreterare, analytiker, projektledare eller utvärderare.

Programmet är stängt för
anmälan till HT21.

format_quote

Viktor vill förstå bakgrunden till politiska beslut

Viktor Waller

student

Läs mer

Utbildningen

Statsvetarprogrammet ger dig kunskaper om olika politiska system och hur dessa styrs. Programmet är uppdelat i ämneskurser som bland annat handlar om

 • hur politik, förvaltning, offentlig makt och styrning fungerar
 • hur individen, sociala rörelser och organisationer driver på samhällsförändringen
 • hur klass, kön och etnicitet begränsar och påverkar individers möjlighet att påverka samhällsutvecklingen
 • vad som förhindrar och möjliggör ett hållbart och inkluderande samhälle
 • vad som orsakar krig och fred.

Du läser kurser i

 • grundläggande juridik
 • förvaltningsrätt
 • verksamhetsstyrning
 • organisation och ledarskap
 • samhällsekonomi
 • utvärdering.

Under det tredje året kan du välja att söka fristående kurser i till exempel projektledning eller sociologi. Du kan också välja att praktisera på en arbetsplats i tio veckor. Utbildningen avslutas med examensarbete med statsvetenskaplig inriktning.


Framtid och jobb

Som statsvetare kommer du tillhöra en yrkesgrupp på stark frammarsch. Förmågan att analysera komplexa fenomen i samhället blir allt viktigare, såväl inom offentlig som privat och ideell sektor. Du kommer därför att ha många olika vägar att välja mellan i ditt yrkesliv, både utifrån ditt egna intresse och i vissa fall erfarenheter som du samlat på dig utöver din examen från statsvetarprogrammet.

Är du intresserad av media och opinionsbildning kan du söka dig till en tankesmedja, tv, radio eller en PR-byrå. Är du intresserad av utbildningsfrågor kan du söka dig till högskola eller universitet. Tycker du krisberedskap och hållbarhet är intressant kan du till exempel söka dig till länsstyrelsen. Många statliga myndigheter anställer också statsvetare, till exempel Skatteverket, Polisen, Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Du kan också ha ett internationellt fokus i ditt arbetsliv. Utrikesdepartementet, Sida samt internationella organisationer med kopplingar till EU och FN rekryterar ofta statsvetare.

Vanliga roller för en statsvetare är handläggare, utredare, nämndsekreterare, arbetsförmedlare eller strateg. Du kan också jobba som omvärldsanalytiker, projektledare, samhällsplanerare, samordnare, statistiker, personalansvarig, regeringssekreterare, utvärderare, controller, statssekreterare eller analytiker.

Programinnehåll

Åk 1

Statsvetenskap

50%

Företagsekonomi

25%

Handelsrätt

25%

Åk 2

Statsvetenskap

50%

Nationalekonomi

25%

Sociologi 12,5%

Statistik 12,5%

Åk 3

Statsvetenskap

50%

Verksamhetsförlagda studier

25%

Valfria kurser/utlandsstudier

25%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2021

 • Statsvetarprogrammet, 180 hp

  Omfattning

  180 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-30)

  Tid och tempo

  3 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-43812

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GKV06)

  Programupplägg

  Behörighet

  Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Kandidatexamen / Bachelor's degree

Studievägledare för programmet

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

”Krisen har snabbat på vår digitala utveckling”

I samband med Folkhälsomyndighetens direktiv om att all högskoleundervisning ska bedrivas på distans, fick många lärarlag bråda dagar. Statsvetarna på MDH hade redan när direktivet kom, till stor del påbörjat arbetet med att flyttat undervisningen till digitala plattformar.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen