Språk- och kommunikationsprogrammet, 180 hp

Språk- och kommunikationsprogrammet passar dig som vill arbeta med språk, kommunikation och information i nationell eller internationell miljö. Att läsa språk öppnar dörrar, både i Sverige och runt om i världen.

Utbildningen

Utbildningen utvecklar dina kunskaper inom språk och kommunikation. I ditt huvudämne, svenska eller engelska, leder programmet till en kandidatexamen, och möjlighet att fortsätta med högre studier inom exempelvis svensk eller engelsk språkvetenskap eller litteraturvetenskap. Du får även med dig praktiska kunskaper i presentations- och argumentationsteknik, textanalys och textproduktion för olika typer av mottagare. Programmet ger en god grund för andra språkrelaterade utbildningar, som till exempel översättare, tolk eller språkkonsult. En stor del av de ingående kurserna är valbara, vilket gör att du kan anpassa utbildningen efter dina önskemål. 

Eftersom du får den bästa språkträningen genom daglig kontakt med språket finns möjligheten att göra praktik i ett engelskspråkigt land. Utlandsstudier fördjupar inte bara dina språkkunskaper, utan berikar och utvecklar dig även som person. 

I Språk- och kommunikationsprogrammet får du kontakt med arbetslivet och intressanta branscher, bland annat genom gästföreläsningar, fältuppgifter och studiebesök. Det ger dig möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, vilket är en fördel i ditt kommande yrkesliv. När det blir dags att skriva ditt examensarbete, kan du göra detta i samarbete med ett företag, och därmed knyta värdefulla kontakter för framtiden.   

Inriktningar
Till år två kan du välja engelska, litteraturvetenskap eller svenska som andraspråk som profilämne. Inför sista året väljer du sedan svenska eller engelska som huvudområde för din examen.

Framtid och jobb

Här får du de verktyg du behöver för att kunna kommunicera i en global framtid, där informationsutbytet sker allt snabbare. Kunskaper i språk och kommunikation är eftertraktade och programmet kan leda till arbete som kommunikatör, informatör, språkkonsult, språkgranskare eller språkspecialist. Flertalet organisationer satsar på kommunikation och ditt framtida jobb kan därmed finnas i exempelvis organisationer eller myndigheter – i Sverige eller utomlands. Beroende på vald inriktning kan du även arbeta på exempelvis förlag.