Text

Obligatoriska campusträffar specialpedagogprogrammet läsåret 2021/2022

Hösttermin 2021

30 augusti

30 september

1 oktober

11 och 12 november

16 och 17 december

 

Vårtermin 2022

20 och 21 januari eller 27 och 28 januari

10 och 11 mars eller 17 och18 mars

21 och 22 april eller 28 och 29 april

12 och 13 maj eller 19 och 20 maj

Specialpedagogprogrammet

Till toppen