Text

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagog-programmet

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 90  hp
 • home Studieort Västerås
 • location_on Distans Distans
 • access_time Tid 3 år  (deltid 50%)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Som specialpedagog arbetar du med att undanröja hinder för elevers lärande och utveckla det pedagogiska arbetet, med målet att alla barn och elever ska få det stöd de behöver. Du får fördjupade kunskaper om sociala samspelsprocesser och kvalificerade samtal.

Utbildningen

Utbildningen ger förutsättningar för kvalificerat specialpedagogiskt arbete inom förskola, skola och vuxenutbildning. Här får du fördjupad kompetens att arbeta med sociala samspelsprocesser och fördjupade kunskaper och färdigheter i att arbeta med kvalificerade samtal. Programmet bedrivs på halvfart med obligatoriska träffar under fem till åtta heldagar per termin (företrädelsevis torsdag och/eller fredag). Mellan campusträffarna bedrivs utbildningen på distans. Uppgifter om datum och tider för de obligatoriska träffarna (ett läsår i taget) ges när ansökningsperioden startar.


Utbildningstillfällen

Obligatoriska campusträffar för specialpedagogprogrammet läsåret 2020/2021


Om anmälan

Du anmäler dig till programmet via www.antagning.se. Glöm inte att skicka in en vidimerad kopia på din yrkeserfarenhet (YLE) till Antagningsservice. Observera att detta intyg ska innehålla personuppgifter, anställningens art, omfattning och tidsperiod samt att det ska vara undertecknat av arbetsgivaren.

Intyg om särskild yrkeserfarenhetPDF


Framtid och jobb

Det finns en stor efterfrågan på specialpedagoger, vilket gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Som specialpedagog undanröjer hinder i olika lärmiljöer och samverkar med såväl kollegor som barn, elever, studerande och föräldrar. Arbetet som specialpedagog kan exempelvis innehålla genomförandet av pedagogiska utredningar, analys av svårigheter och initiering, planering och utvärdering av åtgärder för elever i behov av stöd

format_quote

”Jag vill hitta lösningar där alla känner sig inkluderade”

Heidi Eriksson

Alumn från specialpedagogprogrammet

Läs mer

Programinnehåll

Åk 1

Specialpedagogik 100%

Specialpedagogiska perspektiv och specialpedagogiskt arbete - specialpedagog

Funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter - specialpedagog

Kvalificerade samtal - specialpedagog

Åk 2

Specialpedagogik 100%

Att som specialpedagog arbeta med kvalificerade samtal

Sociala samspelsprocesser

Att arbeta som specialpedagog

Åk 3

Specialpedagogik 100 %

Teori och metod i specialpedagogisk forskning - specialpedagog

Specialpedagogisk forskning i praktiken - specialpedagog

Självständigt arbete i specialpedagogik - specialpedagog

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2020

 • Specialpedagogprogrammet, 90 hp

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-31)

  Tid och tempo

  3 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDH-41903

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AVM01)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Lärarexamen (lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års yrkeserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 30 %, grupp 2 35 %, grupp 3 35 %). 1. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år eller gymnasiet. 2. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år. 3. Förskollärar- eller fritidspedagogexamen. Om inte antal platser fylls i resp. urvalsgrupp fördeals platserna från grupp 1 till grupp 2, grupp 2 till grupp 3, grupp 3 till grupp 2.

  Examen

  Specialpedagogexamen

Studievägledare för programmet

Studievägledare

Åse By

+4616155121

ase.by@mdh.se

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti vid MDH

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer