Text

Obligatoriska campusträffar speciallärarprogrammet 2020/2021


Obligatoriska campusträffar speciallärarprogrammet läsåret 2020/2021

Hösttermin 2020

31 augusti

24 och 25 september

5 och 6 november

17 och 18 december

Vårtermin 2021

21 och 22 januari

11 och 12 mars eller 18 och 19 mars

15 och 16 april eller 22 och 23 april

20 och 21 maj eller 27 och 28 maj

Speciallärarprogrammet

Till toppen