Text

Speciallärarprogrammet

Speciallärar-programmet

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 90  hp
 • home Studieort Västerås
 • location_on Distans Distans
 • access_time Tid 3 år  (deltid 50%)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Som speciallärare är du med och skapar bästa tänkbara förutsättningar för att alla barn och unga ska nå sin fulla potential. Du får fördjupade kunskaper om olika förhållanden som kan leda till svårigheter i lärandet.

Utbildningen

Utbildningen ger dig förutsättningar för kvalificerat specialpedagogiskt arbete inom förskola, skola och vuxenutbildning.

Programmet bedrivs på halvfart med obligatoriska träffar under 5–8 heldagar per termin (företrädelsevis torsdag och/eller fredag). Mellan campusträffarna bedrivs utbildningen på distans.

 

Undervisningstillfällen

Obligatoriska campusträffar för speciallärarprogrammet läsåret 2020/2021


Ansökan

Du söker programmet via www.antagning.se. Glöm inte att skicka in en vidimerad kopia på din yrkeserfarenhet (YLE) till Antagningsservice. Observera att detta intyg ska innehålla personuppgifter, anställningens art, omfattning och tidsperiod samt att det ska vara undertecknat av arbetsgivaren.

Intyg om särskild yrkeserfarenhetPDF


Framtid och jobb

Speciallärare arbetar med barn, elever och studerande såväl som med föräldrar och kollegor. Arbetet kan innehålla pedagogiskt utvecklingsarbete, handledning, kartläggning, utredning, uppföljning samt individuellt stöd och undervisning i grupp eller klass. Efterfrågan på utbildade speciallärare är stor och arbetsmarknaden för yrkesgruppen är mycket god

format_quote

”Det bästa med mitt arbete är att se elever lyckas”

Ann-Charlotte Munter

alumn - tidigare student

Läs mer

Programinnehåll

Åk 1

Specialpedagogik 100%

Specialpedagogiska perspektiv och specialpedagogiskt arbete - speciallärare

Funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter - speciallärare

Kvalificerade samtal - speciallärare


Åk 2

Specialisering 100%

Matematikutveckling

Språk-, skriv-, och läsutveckling

Utvecklingsstörning


Åk 3

Specialpedagogik 100%

Teori och metod i specialpedagogisk forskning - speciallärare

Specialpedagogisk forskning i praktiken - speciallärare

Självständigt arbete i specialpedagogik - speciallärare

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2020

 • Språk-, skriv och läsutveckling (AUM01), 90 hp

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-31)

  Tid och tempo

  3 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDH-41902

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AUM01)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Lärarexamen med inriktning mot kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling (t.ex. examen till lågstadielärare, mellanstadielärare, 1-7 SvSo-lärare) eller lärarexamen med inriktning mot svenska med minst 22,5 hp i ämnet eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper i svenska med minst 22,5 hp i ämnet. Utöver detta krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande.

  Urval

  Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 70 %, grupp 2 30 %). 1. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år. 2. Övrig lärarexamen

  Examen

  Speciallärarexamen

 • Matematikutveckling (AUM01), 90 hp

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-31)

  Tid och tempo

  3 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDH-41901

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AUM01)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Lärarexamen med inriktning mot kunskapsområdet matematikutveckling, (t.ex. examen till lågstadielärare, mellanstadielärare, 1-7 MaNo-lärare) eller lärarexamen med inriktning mot matematik med minst 22,5 hp i ämnet eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper i matematik med minst 22,5 hp i ämnet. Utöver detta krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande.

  Urval

  Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 70 %, grupp 2 30 %). 1. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år. 2. Övrig lärarexamen

  Examen

  Speciallärarexamen

 • Utvecklingsstörning (AUM01), 90 hp

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-31)

  Tid och tempo

  3 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDH-41904

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AUM01)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Lärarexamen (lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års yrkeserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande.

  Urval

  Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 25 %, grupp 2 40 %, grupp 3 35 %). 1. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år eller gymnasiet. 2. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år. 3. Förskollärar- eller fritidspedagogexamen.

  Examen

  Speciallärarexamen

Studievägledare för programmet

Studievägledare

Åse By

+4616155121

ase.by@mdh.se

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti vid MDH

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer