Speciallärarprogrammet, 90 hp

Som speciallärare är du med och skapar bästa tänkbara förutsättningar för att alla barn och unga ska nå sin fulla potential. Du får fördjupade kunskaper om olika förhållanden som kan leda till svårigheter i lärandet.

Utbildningen

Utbildningen ger förutsättningar för kvalificerat specialpedagogiskt arbete inom förskola, skola och vuxenutbildning.  

Programmet bedrivs på halvfart med obligatoriska träffar under 5–8 heldagar per termin (företrädelsevis torsdag och/eller fredag). Mellan campusträffarna bedrivs utbildningen på distans. 

Vid MDH ges speciallärarprogrammet med tre olika specialiseringar:

​Ansökan 

Du söker programmet via www.antagning.se. Glöm inte att skicka in en vidimerad kopia på din yrkeserfarenhet (YLE) till Antagningsservice. Observera att detta intyg ska innehålla personuppgifter, anställningens art, omfattning och tidsperiod samt att det ska vara undertecknat av arbetsgivaren.

Framtid och jobb

Speciallärare arbetar med barn, elever och studerande såväl som med föräldrar och kollegor. Arbetet kan innehålla pedagogiskt utvecklingsarbete, handledning, kartläggning, utredning, uppföljning samt individuellt stöd och undervisning i grupp eller klass. Efterfrågan på utbildade speciallärare är hög och arbetsmarknaden för yrkesgruppen är därmed mycket god.