Datum för kursträffar läsåret 18/19

Nedan finner du datumen för kursträffarna läsåret 18/19

Termin 1 (studenter antagna ht18) - höstterminen 2018

Denna termin läses kursen "Specialpedagogiska perspektiv och specialpedagogiskt arbete" som omfattar 15 högskolepoäng.

Datum för de obligatoriska kursträffarna är:

3 sep, 27 och 28 sep, 8 och 9 nov, 13 och 14 dec

 

Termin 2 (studenter antagna ht18) - vårterminen 2019

Denna termin läser du kurserna "Funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter" samt "Kvalificerade samtal".

Datum för de obligatoriska kursträffarna är:

24 och 25 jan, 14 och 15 mars, 11 och 12 april, 16 och 17 maj.

 

Termin 3 (studenter antagna ht17) - höstterminen 2018

Under höstterminen läser du kursen "Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling I".

Datum för de obligatoriska kursträffarna är:

13 sep, 18 och 19 okt, 29 och 30 nov

 

Termin 4 (studenter antagna ht17) - vårterminen 2019

Den här terminen läser du fördjupningskursen inom specialiseringen matematikutveckling. Kursen heter "Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling II".

Datum för de obligatoriska kursträffarna är: 

24 och 25 jan, 14 och 15 mars, 16 och 17 maj

 

Termin 5 (studenter antagna ht16) - höstterminen 2018

Två parallella kurser läses under denna termin. Kurserna heter "Teori och metod i specialpedagogisk forskning" och "Specialpedagogisk forskning i praktiken". Varje kurs omfattar 7,5 hp.

Datum för de obligatoriska kursträffarna är:

6 och 7 sep, 4 och 5 okt, 13 och 14 dec

 

Termin 6 (studenter antagna ht16) - vårterminen 2019

Under den sista terminen i utbildninge läser du kursen "Självständigt arbete i specialpedagogik", 15 hp.

Datum för de obligatoriska kursträffarna är:

24 och 25 jan, 11 april (manusseminarium), 3 juni, 4 juni, 5 juni (ventileringsseminarium)