Maria Söderberg: ”Jag känner att jag gör skillnad”

Maria Söderberg har en examen från speciallärarprogrammet med inriktning språk,- skriv- och läsutveckling på MDH, och arbetar idag som speciallärare på högstadieskolan Skogstorpsskolan i Eskilstuna.

– Det bästa med mitt jobb är mötet med människorna och att jag känner att jag gör skillnad för eleverna, säger hon.

Vad innebär ditt arbete som speciallärare?

– Arbetet innebär bland annat att identifiera elevers svårigheter, dokumentation, specialpedagogisk undervisning och att jag stöttar och är bollplank till lärare. Jag har även föräldrakontakter, där jag deltar i Elevhälsomöten med rektor, elev och vårdnadshavare och jag stöttar rektor i inom specialpedagogiska frågor samt sitter med i skolans Elevhäsoteam (EHT). I det teamet ingår rektor, skolsyster, kurator, studievägledare och speciallärare och arbetet kretsar kring hälsofrämjande elevhälsofrågor. 

På vilket sätt har du haft nytta av din utbildning i arbetslivet?

– Det är betryggande att ha teorin i bagaget. Under utbildningen fick jag även förmånen att diskutera och analysera olika frågeställningar tillsammans med andra som gick programmet, vilket gör att man får en större säkerhet och kunskapsbank. 

Vad var det bästa med utbildningen?

– Det var bra föreläsare och lärare på MDH. Sedan tyckte jag att det var väldigt utvecklande, i min roll som lärare, att möta människor med samma eller liknande, intressen.

Hur ser du på framtiden?

– Framtiden ser ljus ut för oss speciallärare rent arbetsmässigt, vilket känns positivt.